Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Scurtă cronologie

20,081

Primele semne ale existenţei umane în zonă datează din Paleoliticul Inferior (Al. Gonţa, Satul în Moldova Medievală) atestate prin unelte din piatră descoperite în dreapta Prutului, apoi în Paleoliticul Superior prin aşezarea de la Terasa Prutului şi Darabani – Iazul Bălăşescu.

Urmele materiale urmează cursul istoriei şi întâlnim bogate vestigii neolitice, obiecte ceramice ale culturii Cucuteni,  care continuă şi astăzi să iasă la iveală pe terenurile agricole. În neolitic (cultura Horodiştea), există descoperiri la Eşanca -Vatra Satului  şi Eşanca-Budăi, Lişmăniţa-Dealul Urlei, Darabani-Lucoviţa , Darabani -Iazul lui Cuzin şi Darabani-Dealul Ţiganului. Despre Valea -Ieşancă aminteşte arheologul Alexandru Odobescu în ” Note de Călătorie”, specificând faptul că aici se distinge un vechi aşezământ de sat părăsit.

În Epoca Bronzului continuitatea este dovedită de diverse pluguri, seceri cu butoane, săbii şi vârfuri cu lance descoperite în câteva aşezări: Eşanca, Lucoviţa şi Iazul lui Cuzin. Trecerea la Epoca Fierului este marcată prin descoperiri de tip Latene la Darabani-Iaz Bălăşescu şi la Dealul Ţintei. Locuitorii acestui ţinut au făcut parte din statul dac centralizat al lui Burebista şi apoi din cel condus de  Decebal. După războiul din 105-106  în zonă sunt atestate urme ale existenţei dacilor liberi. Începând cu sec III şi pe toata durata mileniului I e.n este dovedită locuirea acestui teritoriu în ciuda valurilor migratoare care au trecut pe aici.

Perioada Migraţiilor este atestată prin descoperiri la Dealul Urlei, Iazul lui Cuzin, Lanul Mocăniţei, iazul Bălăşescu, Delaul Ţintei, Bajura-Pădurea Conceşti.

În Epoca Medievală vestigii întâlnim la: Eşanca, Delaul Urlei, Lucoviţa, Lanul Mocăniţei, Dealul Ţintei.

Perioada Modernă se remarcă printr-un eveniment care s-a făcut cunoscut la nivel naţional şi internaţional şi anume conflictul local dintre evrei şi români. În timpul răscoalei de la 1907 revolta dărăbănenilor cunoaşte amplitutidini la fel de importante ca cea din Flămânzi. Pezenţa locuitorilor din Darabani este certă în cel de-al 2-lea război balcanic, unde au murit 4 localnici.

Dărăbănenii au luat parte şi la luptele  celor două războaie mondiale, existând circa 200 de eroi căzuţi pe câmpul de luptă în primul război şi 122 în cea de-a doua conflagraţie.

20,081 Comments

 1. lose money

  I strongly recommend to avoid this platform. My personal experience with it has been purely disappointment and doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a more reputable site to meet your needs.

  Reply
 2. scam

  I urge you steer clear of this site. My own encounter with it was nothing but dismay along with suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, find an honest site to meet your needs.

  Reply
 3. criminal

  I highly advise stay away from this platform. The experience I had with it was nothing but frustration and doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or alternatively, seek out a more reputable platform to fulfill your requirements.

  Reply
 4. scam

  I highly advise to avoid this platform. The experience I had with it was nothing but dismay and doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, find a more reputable service to fulfill your requirements.

  Reply
 5. lose money

  I strongly recommend to avoid this site. The experience I had with it has been purely dismay along with concerns regarding scamming practices. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a more reputable platform for your needs.

  Reply
 6. lose money

  I strongly recommend stay away from this platform. My personal experience with it was only dismay and suspicion of scamming practices. Be extremely cautious, or even better, look for an honest site to meet your needs.

  Reply
 7. scam

  I urge you stay away from this site. My own encounter with it has been purely frustration as well as concerns regarding scamming practices. Be extremely cautious, or even better, seek out a trustworthy site to fulfill your requirements.

  Reply
 8. criminal

  I urge you steer clear of this platform. The experience I had with it has been nothing but disappointment along with suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, seek out a trustworthy platform to fulfill your requirements.

  Reply
 9. criminal

  I urge you to avoid this site. My personal experience with it has been purely disappointment and doubts about deceptive behavior. Exercise extreme caution, or even better, find an honest site to fulfill your requirements.

  Reply
 10. lose money

  I urge you to avoid this site. My personal experience with it was only disappointment and suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or better yet, look for a trustworthy site to meet your needs.

  Reply
 11. criminal

  I highly advise stay away from this platform. My own encounter with it was purely disappointment along with concerns regarding scamming practices. Be extremely cautious, or even better, seek out an honest site for your needs.

  Reply
 12. criminal

  I strongly recommend to avoid this platform. My own encounter with it was purely frustration as well as concerns regarding scamming practices. Be extremely cautious, or better yet, seek out a more reputable site to fulfill your requirements.

  Reply
 13. scam

  I highly advise to avoid this site. My own encounter with it has been only disappointment as well as doubts about scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, look for a more reputable service for your needs.

  Reply
 14. criminal

  I urge you steer clear of this site. My own encounter with it was only dismay along with suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, seek out a trustworthy platform to meet your needs.

  Reply
 15. criminal

  I highly advise steer clear of this site. The experience I had with it was purely dismay and concerns regarding scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, look for a trustworthy platform to fulfill your requirements.

  Reply

So, what do you think ?