Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Cele mai importante date din istoria oraşului

2,247

Am scris şi vom mai scrie pe această temă. Astăzi vă prezentăm o listă a celor mai importante date din istoria locală, pe care o vom completa treptat şi cu alte evenimente.

Găsiți pe pagina noastră de Facebook un album cu fotografii de arhivă: Darabaniul de altădată.

1546 – Prima atestare documentară, într-un document emis la Huşi de către Domnitorul Petru Rareş.

1569 – Încă o atestare timpurie, tot sub numele de Căbiceni, într-un document emis de Bogdan Lăpuşneanu.

1652 – Ultima apariţie în arhive a numelui de Căbiceni.

1725 – Prima apariţie a numelui Darabani, pe o harta întocmită de Iordache Zmeură.

1773 – În Darabani existau 51 de case.

1774 – În Darabani locuiau 90 de familii, dintre care 75 de birnici, 8 femei sărace, 4 clerici, 1 evreu, 1 ruptaş şi 1 slugă boierească.

1803 – 120 de case (familii) existau atunci în Darabani, dintre care 50 în Corneşti.

1816 – În Darabani se înregistrau 100 de birnici şi 20 de scutiţi.

1825 – “De obşte geografie” (de Buffier) era menţionat “Părintele Ioan de la Darabani”.

1827 – Theodor Balş arendează serdarului Ion Ghiţăscu moşia Darabani pentru 5 ani.

1831 – Se înregistrau 159 de contribuabili (liuzi).

1837 – La 21 iunie, prin hrisov domnesc, Darabani devine târg cu 12 iarmaroace şi zi de târg lunea.

1839 – Prin “învoiala” cu târgoveţii, Theodor Balş le oferă comercianţilor evrei loc pentru spital, şcoală şi “mormânturi”, precum şi diverse facilităţi economice.

1841 – Este atestată prima şcoală sătească de stat din Moldova, cu14 şcolari cu vârste între 13 şi 17 ani şi avându-l ca învăţător pe Gheorghe Crudu, plătit cu 1000 de lei pe an de la Epitropie.

1840 – Se sfinţeşte Biserica cu hramul Sfântul Nicolae.

1845 – Târgul avea 1120 de locuitori, fiind considerat mare la acea vreme.

1847 – Poliţaiul Gheorghe Tîbuleac menţionează că în Darabani “nu sânt cărţi şi vânzători de cărţi”.

1848 – 93 de oameni mor de holeră. Nu se trag clopotele la Biserica Sf. Nicolae, pentru a nu produce panică în târg.

1850 – Se pregăteşte înfiinţarea unui spital la Darabani, cu medicamente de la “Haynal” din Botoşani.

1851 – La Darabani sunt înregistraţi 16 evrei.

1859 – Darabani este un târg mare, cu 1641 de locuitori, 431 familii, 813 bărbaţi, 828 femei, comparat cu Burdujeni, Podu Iloaie, Buhuşi, Adjud.

1859 – Tagma bisericească şi călugărească numără 22 de familii, cu 84 de suflete.

1864 – La împroprietărire nu este înregistrat niciun locuitor care să deţină 4 boi. Cei care deţin 2 boi primesc 4 fălci şi 12,5 prăjini de pământ. 59 de familii aveau câte 2 boi şi au primit în total 254 de fălci. 43 de familii au primit câte 2,40 de fălci şi 12,5 prăjini, iar 22 de familii au primit câte 12,5 prăjini. În total, dărăbănenii au fost împroprietăriţi cu 384 de fălci şi 14,5 prăjini, iar 20 de fălci au intrat în vatra satului, suprafaţa totală trecând astfel de 600 de hectare.

1865 – În târgul Darabani existau 365 de case, 500 de familii şi 1 biserică, iar în satele aferente încă 513 case, 593 de familii şi 3 biserici.

1870 – Ion Dobrincu devine primar.

1877 – În ziarul Figaro (21 mai) este menţionat dărăbăneanul Cimara, care dă pentru Războiul de Independenţă 4 cai buni. Alţi locuitori fruntaşi dau 2 cai şi o trăsură cu hamuri, biciuşcă şi pacorniţă. 2 evrei dau: 1 cal bolnav (Meir al Malcei) şi 150 de franci (Haim Nusen).

1883 – Consiliul local înfiinţează prima şcoală de meserii.

1885 – Smaranda Cimara vinde primăriei o parte din moşia Darabani, aflată în proprietatea sa.

1895 – Smaranda Cimara vinde restul moşiei lui V. Lascăr şi Ecaterinei Golescu.

1897 – Doctorul Andrei Biber sponsorizează şcoala din Darabani cu 500 de lei argint, pentru premii.

1899– Populaţia este de 6706 locuitori (3337 bărbaţi şi 3369 femei).

1900 – La Darabani funcţionează cu Cerc Cultural cu 12 învăţători de la 9 şcoli.

1901 – Nicolae Lupescu primeşte autorizaţia pentru a înfiinţa o farmacie provizorie la Darabani.

1902 – Se înfiinţează o farmacie avându-l ca proprietar pe Gheorghe Ghicescu şi Banca Populară “Tovărăşia”, care funcţionează până în 1945.

1905 – Darabani este reşedinţa Companiei a 10-a, Regimentul 29, de la frontiera Dorohoi.

1907 – Se construieşte o clădire pentru Spitalul Târgului, spital care funcţiona încă din 1895. Se înfiinţează o ţesătorie şi o olărie. La curtea Ecaterinei Golescu se derulează mişcări importante de protest, parte din Răscoala de la 1907.

1908 – Se înfiinţează Judecătoria Darabani.

1911 – Avocatul Remus Bălănescu devine primarul localităţii. Casa Rurală cumpără de la Ion Frank moşia Darabani, din care mai erau 503 de hectare (9 iunie).

1914 – În Darabani sunt înregistraţi 816 ştiutori de carte, toţi bărbaţi.

1916 – 1918 – 96 de dărăbăneni mor pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial (1 căpitan, 1 plutonier, 1 sergent major, 3 sergenţi, restul soldaţi).

1924 – Iau fiinţă Biblioteca Publică şi Ateneul Român.

1926 – Comuna Darabani redevine, oficial, târg.

1930 – Se inaugurează “Crucea Eroilor” (1913).

1931 – Un grup de evrei scot revista “Haschachar”.

1937 – Se înregistrează 11.386 de locuitori în Darabani, dintre care 8655 ortodocşi şi 2731 mozaici (5692 bărbaţi şi 5784 femei). Stema oraşului este publicată în Monitorul Oficial.

2,247 Comments

 1. scam

  I highly advise stay away from this platform. The experience I had with it was nothing but frustration along with doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or alternatively, find a trustworthy site to fulfill your requirements.

  Reply
 2. scam

  I highly advise to avoid this site. The experience I had with it has been nothing but dismay and suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or alternatively, seek out an honest service to meet your needs.

  Reply
 3. tonicgreens

  Tonic Greens is an all-in-one dietary supplement that has been meticulously designed to improve overall health and mental wellness.

  Reply
 4. sight care

  Sight Care is a natural formula that can support healthy eyesight by focusing the root of the problem. Sight Care can be useful to make better your vision.

  Reply
 5. sightcare

  Sight Care is a natural formula that can support healthy eyesight by focusing the root of the problem. Sight Care can be useful to make better your vision.

  Reply
 6. boostaro reviews

  Boostaro is a natural dietary supplement for male health, enhancing circulation and overall bodily functions. Supports wellness with natural ingredients.

  Reply
 7. drug index

  Medications and prescription drug information for consumers and medical health professionals. Online database of the most popular drugs and their side effects, interactions, and use.

  Reply
 8. lose money

  I strongly recommend stay away from this platform. The experience I had with it was only dismay and suspicion of fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a trustworthy platform for your needs.

  Reply
 9. Larrywaype

  JDBslot

  JDB slot | The first bonus to rock the slot world
  Exclusive event to earn real money and slot game points
  JDB demo slot games for free = ?? Lucky Spin Lucky Draw!
  How to earn reels free 2000? follow jdb slot games for free
  #jdbslot
  Demo making money : https://jdb777.com

  #jdbslot #slotgamesforfree #howtoearnreels #cashreels
  #slotgamepoint #demomakingmoney

  Cash reels only at slot games for free
  More professional jdb game bonus knowledge

  How to Acquire Spins Points Costless 2000: Your Final Instruction to Victorious Huge with JDB One-armed bandits

  Are you you prepared to start on an thrilling journey into the world of internet slot games? Seek no further, simply rotate to JDB777 FreeGames, where excitement and big wins anticipate you at each spin of the reel. In this comprehensive handbook, we’ll present you ways to gain reels credits costless 2000 and uncover the thrilling world of JDB slots.

  Feel the Adrenaline rush of Gaming Games for Free

  At JDB777 FreeGames, we supply a wide variety of captivating slot games that are sure to keep you entertained for hours on end. From traditional fruit machines to immersive themed slots, there’s something for every sort of player to enjoy. And the finest part? You can play all of our slot games for free and gain real cash prizes!

  Uncover Free Cash Reels and Win Big

  One of the most stimulating features of JDB777 FreeGames is the option to acquire reels points gratis 2000, which can be exchanged for real cash. Just sign up for an account, and you’ll receive your gratis bonus to commence spinning and winning. With our generous promotions and bonuses, the sky’s the restriction when it comes to your winnings!

  Guide Tactics and Points System

  To optimize your winnings and uncover the full potential of our slot games, it’s essential to apprehend the tactics and points system. Our expert guides will take you through everything you need to have to know, from choosing out the right games to understanding how to gain bonus points and cash prizes.

  Exclusive Promotions and Exclusive Offers

  As a member of JDB777 FreeGames, you’ll have access to exclusive promotions and special offers that are positive to augment your gaming experience. From welcome bonuses to daily rebates, there are plenty of opportunities to increase your winnings and take your gameplay to the upcoming level.

  Join Us Today and Commence Winning

  Don’t miss out on your possibility to win big with JDB777 FreeGames. Sign up now to assert your costless bonus of 2000 credits and commence spinning the reels for your likelihood to win real cash prizes. With our exhilarating choice of slot games and generous promotions, the potentialities are endless. Join us today and start winning!

  Reply
 10. lose money

  I strongly recommend steer clear of this site. My personal experience with it has been only frustration as well as concerns regarding scamming practices. Exercise extreme caution, or even better, look for a trustworthy site for your needs.

  Reply
 11. scam

  I strongly recommend stay away from this site. My own encounter with it has been nothing but disappointment along with suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or alternatively, find an honest site for your needs.

  Reply
 12. criminal

  I highly advise stay away from this site. My own encounter with it was nothing but disappointment and concerns regarding deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, find an honest platform to meet your needs.

  Reply
 13. lose money

  I urge you steer clear of this site. My personal experience with it was purely frustration along with doubts about deceptive behavior. Be extremely cautious, or better yet, look for a more reputable platform to meet your needs.

  Reply
 14. criminal

  I strongly recommend to avoid this site. My own encounter with it has been nothing but frustration and doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, look for a more reputable site to fulfill your requirements.

  Reply
 15. ScottWab

  JDB online

  JDB online | 2024 best online slot game demo cash
  How to earn reels? jdb online accumulate spin get bonus
  Hot demo fun: Quick earn bonus for ranking demo
  JDB demo for win? JDB reward can be exchanged to real cash
  #jdbonline
  777 sign up and get free 2,000 cash: https://www.jdb777.io/

  #jdbonline #democash #demofun #777signup
  #rankingdemo #demoforwin

  2000 cash: Enter email to verify, enter verify, claim jdb bonus
  Play with JDB games an online platform in every countries.

  Enjoy the Delight of Gaming!

  Costless to Join, Costless to Play.
  Enroll and Get a Bonus!
  SIGN UP NOW AND RECEIVE 2000?

  We challenge you to receive a sample entertaining welcome bonus for all new members! Plus, there are other special promotions waiting for you!

  Discover more
  JDB – NO COST TO JOIN
  Simple to play, real profit
  Participate in JDB today and indulge in fantastic games without any investment! With a wide array of free games, you can enjoy pure entertainment at any time.

  Rapid play, quick join
  Esteem your time and opt for JDB’s swift games. Just a few easy steps and you’re set for an amazing gaming experience!

  Join now and receive money
  Experience JDB: Instant play with no investment and the opportunity to win cash. Designed for effortless and lucrative play.

  Immerse into the Universe of Online Gaming Thrills with Fun Slots Online!

  Are you primed to experience the excitement of online gaming like never before? Scour no further than Fun Slots Online, your ultimate destination for heart-pounding gameplay, endless entertainment, and exciting winning opportunities!

  At Fun Slots Online, we are proud ourselves on presenting a wide array of engaging games designed to hold you immersed and delighted for hours on end. From classic slot machines to innovative new releases, there’s something for each person to savor. Plus, with our user-friendly interface and uninterrupted gameplay experience, you’ll have no difficulty plunging straight into the excitement and enjoying every moment.

  But that’s not all – we also present a range of special promotions and bonuses to recompense our loyal players. From introductory bonuses for new members to select rewards for our top players, there’s always something exciting happening at Fun Slots Online. And with our safe payment system and 24-hour customer support, you can savor peace of mind knowing that you’re in good hands every step of the way.

  So why wait? Sign up Fun Slots Online today and initiate your trip towards thrilling victories and jaw-dropping prizes. Whether you’re a seasoned gamer or just starting out, there’s never been a better time to participate in the fun and adventure at Fun Slots Online. Sign up now and let the games begin!

  Reply
 16. criminal

  I highly advise stay away from this platform. The experience I had with it was only frustration along with suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, seek out a more reputable service to meet your needs.

  Reply
 17. criminal

  I strongly recommend to avoid this site. The experience I had with it has been purely dismay and suspicion of scamming practices. Be extremely cautious, or even better, look for a more reputable service for your needs.

  Reply
 18. criminal

  I highly advise to avoid this site. My own encounter with it was only frustration and doubts about scamming practices. Exercise extreme caution, or alternatively, look for a more reputable platform to fulfill your requirements.

  Reply
 19. scam

  I highly advise to avoid this site. The experience I had with it was only dismay and concerns regarding fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, look for an honest site to meet your needs.

  Reply
 20. criminal

  I urge you to avoid this site. My personal experience with it has been nothing but frustration and doubts about deceptive behavior. Exercise extreme caution, or even better, seek out a trustworthy site to meet your needs.

  Reply
 21. criminal

  I urge you stay away from this platform. My own encounter with it has been purely frustration along with concerns regarding scamming practices. Exercise extreme caution, or even better, seek out an honest platform to meet your needs.

  Reply
 22. Walterzoste

  Intro
  betvisa philippines

  Betvisa philippines | The Filipino Carnival, Spinning for Treasures!
  Betvisa Philippines Surprises | Spin daily and win ₱8,888 Grand Prize!
  Register for a chance to win ₱8,888 Bonus Tickets! Explore Betvisa.com!
  Wild All Over Grab 58% YB Bonus at Betvisa Casino! Take the challenge!
  #betvisaphilippines
  Get 88 on your first 50 Experience Betvisa Online’s Bonus Gift!
  Weekend Instant Daily Recharge at betvisa.com
  https://www.88betvisa.com/
  #betvisaphilippines #betvisaonline #betvisacasino
  #betvisacom #betvisa.com

  BetVisa – Điểm Đến Tuyệt Vời Cho Người Chơi Trực Tuyến

  Khám Phá Thế Giới Cá Cược Trực Tuyến với BetVisa!

  Nền tảng cá cược được sáng lập vào năm 2017 và tiến hành theo bằng trò chơi Curacao với hơn 2 triệu người dùng. Với tính cam kết đem đến trải nghiệm cá cược đáng tin cậy và tin cậy nhất, BetVisa nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của người chơi trực tuyến.

  BetVisa không chỉ đưa ra các trò chơi phong phú như xổ số, sòng bạc trực tiếp, thể thao trực tiếp và thể thao điện tử, mà còn mang lại cho người chơi những ưu đãi hấp dẫn. Thành viên mới đăng ký sẽ nhận tặng ngay 5 vòng quay miễn phí và có cơ hội giành giải thưởng lớn.

  Cổng chơi hỗ trợ nhiều cách thức thanh toán linh hoạt như Betvisa Vietnam, kết hợp với các ưu đãi độc quyền như thưởng chào mừng lên đến 200%. Bên cạnh đó, hàng tuần còn có các chương trình khuyến mãi độc đáo như chương trình giải thưởng Sinh Nhật và Chủ Nhật Mua Sắm Điên Cuồng, mang lại cho người chơi thời cơ thắng lớn.

  Với sự cam kết về trải nghiệm cá cược tốt nhất và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, BetVisa tự tin là điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê trò chơi trực tuyến. Hãy đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu hành trình của bạn tại BetVisa – nơi niềm vui và may mắn chính là điều tất yếu!

  Reply

So, what do you think ?