Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Darabani – sub zodia poeziei

1,550

Sezătorile Iernii Vineri, 19 februarie 2010,  a avut loc  la Darabani un eveniment cultural ce merită semnalat.

Manifestările culturale au făcut parte din seria “Şezătorilor de iarnă”, un proiect patronat de Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale, ajunse la a xx-a ediţie.

Au fost prezenţi oameni de cultură ai judeţului, autorităţi locale,  iar numeroasa audienţă a putut beneficia de o terapie culturală cu poezie de calitate, de evocări ale unor momente din trecutul literar dărăbănean.  În sală au fost : Gelu Dorian, Lucian Alexa, Dumitru Ţiganiuc, Vlad Scutelnicu, C-tin Bojescu, Petruţ Pârvescu, Nicolae Corlat, Dumitru Necşanu, Mircea Oprea, Vasile Iftimie, Stelioran Moroşanu, Cristina Şoptelea, Victor Teişanu şi alţii.

S-au citit versuri, dar a fost şi muzică folk prin amabilitatea tinerilor de la Icarus, doi băieţi talentaţi din Săveni care însoţesc grupul de scriitori prin judeţ în cadrul manifestărilor dedicate “Şezătorilor iernii”.

La 60 de ani de la naşterea poetului dărăbănean Corneliu Popel, nu se putea omite evocarea activităţii sale literare şi a omului de geniu care a părăsit această lume când mai avea atâtea de spus.

Momentul culminant al manifestărilor a fost lansarea celei de-a 6-a cărţi de poezii, aparţinând poetului dărăbănean Victor Teişanu. ” Elegii şi extaze” este ultima carte a autorului apărută la editura Timpul şi s-a bucurat de prezentarea remarcabilă a profesorului şi scriitorului Dumitru Ţiganiuc.

Din partea iubitorilor de cultură şi poezie, mulţumiri invitaţilor botoşăneni şi autorităţilor locale care au sprijinit acest eveniment şi tuturor celor prezenţi.

Mai multe detalii, poze şi filmul evenimentului în curând pe www.victorteisanu.ro

1,550 Comments

 1. scam

  Fantastic! I just finished reading your article and I’m absolutely amazed. Your insight on this topic is extremely valuable. I’ve gained a new perspective and can’t wait to see what you write next. Keep up the great work!

  Reply
 2. lose money

  Wow! I recently read your blog post and I’m blown away. Your insight on the topic is incredibly insightful. It really made me think and am eager to see what you write next. Your work is inspiring!

  Reply
 3. criminal

  Incredible! I just finished reading your post and I’m absolutely amazed. Your insight on the topic is extremely valuable. I’ve gained a new perspective and can’t wait to see what you write next. Keep up the great work!

  Reply
 4. scam

  Wow! I recently read your article and I’m blown away. Your analysis on the topic is spot-on. I’ve learned so much and can’t wait to read more. Your work is inspiring!

  Reply
 5. criminal

  Incredible! I just finished reading your article and I’m blown away. Your analysis on this topic is extremely valuable. It really made me think and am eager to see your next post. Your work is inspiring!

  Reply
 6. lose money

  Fantastic! I just finished reading your blog post and I’m blown away. Your insight on this topic is incredibly insightful. It really made me think and am eager to read more. Your work is inspiring!

  Reply
 7. scam

  Amazing! I just read your blog post and I’m thoroughly impressed. Your insight on this subject is extremely valuable. It really made me think and am eager to see what you write next. Thanks for sharing!

  Reply
 8. lose money

  Wow! I just finished reading your article and I’m blown away. Your analysis on this subject is spot-on. It really made me think and can’t wait to see what you write next. Thanks for sharing!

  Reply
 9. criminal

  Fantastic! I just finished reading your post and I’m absolutely amazed. Your insight on this topic is spot-on. I’ve learned so much and can’t wait to read more. Your work is inspiring!

  Reply

So, what do you think ?