Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Darabani – sub zodia poeziei

1,376

Sezătorile Iernii Vineri, 19 februarie 2010,  a avut loc  la Darabani un eveniment cultural ce merită semnalat.

Manifestările culturale au făcut parte din seria “Şezătorilor de iarnă”, un proiect patronat de Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale, ajunse la a xx-a ediţie.

Au fost prezenţi oameni de cultură ai judeţului, autorităţi locale,  iar numeroasa audienţă a putut beneficia de o terapie culturală cu poezie de calitate, de evocări ale unor momente din trecutul literar dărăbănean.  În sală au fost : Gelu Dorian, Lucian Alexa, Dumitru Ţiganiuc, Vlad Scutelnicu, C-tin Bojescu, Petruţ Pârvescu, Nicolae Corlat, Dumitru Necşanu, Mircea Oprea, Vasile Iftimie, Stelioran Moroşanu, Cristina Şoptelea, Victor Teişanu şi alţii.

S-au citit versuri, dar a fost şi muzică folk prin amabilitatea tinerilor de la Icarus, doi băieţi talentaţi din Săveni care însoţesc grupul de scriitori prin judeţ în cadrul manifestărilor dedicate “Şezătorilor iernii”.

La 60 de ani de la naşterea poetului dărăbănean Corneliu Popel, nu se putea omite evocarea activităţii sale literare şi a omului de geniu care a părăsit această lume când mai avea atâtea de spus.

Momentul culminant al manifestărilor a fost lansarea celei de-a 6-a cărţi de poezii, aparţinând poetului dărăbănean Victor Teişanu. ” Elegii şi extaze” este ultima carte a autorului apărută la editura Timpul şi s-a bucurat de prezentarea remarcabilă a profesorului şi scriitorului Dumitru Ţiganiuc.

Din partea iubitorilor de cultură şi poezie, mulţumiri invitaţilor botoşăneni şi autorităţilor locale care au sprijinit acest eveniment şi tuturor celor prezenţi.

Mai multe detalii, poze şi filmul evenimentului în curând pe www.victorteisanu.ro

1,376 Comments

 1. criminal

  I strongly recommend to avoid this platform. My personal experience with it has been purely frustration as well as concerns regarding fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, find a more reputable service for your needs.

  Reply
 2. scam

  I urge you to avoid this platform. My personal experience with it has been nothing but dismay along with doubts about scamming practices. Exercise extreme caution, or even better, find an honest site to meet your needs.

  Reply
 3. scam

  I urge you to avoid this site. The experience I had with it was purely frustration along with doubts about scamming practices. Exercise extreme caution, or alternatively, look for an honest service to meet your needs.

  Reply
 4. lose money

  I highly advise steer clear of this site. My own encounter with it was purely disappointment as well as suspicion of scamming practices. Be extremely cautious, or alternatively, seek out a more reputable platform for your needs.

  Reply
 5. lose money

  Amazing! I recently read your blog post and I’m absolutely amazed. Your insight on this topic is spot-on. I’ve gained a new perspective and can’t wait to see what you write next. Thanks for sharing!

  Reply
 6. lose money

  Wow! I recently read your article and I’m absolutely amazed. Your perspective on this topic is spot-on. I’ve learned so much and am eager to see your next post. Keep up the great work!

  Reply
 7. WMNS Air Jordan 1 Low SE 'Homage' Reps

  |Before you spend money on extras, make sure you have the essentials covered. Choose items with timeless style and versatility. For example, you might start with a typical black pencil skirt, but change the coordinating shirt or outerwear based on current trends.

  Reply
 8. lose money

  Fantastic! I just read your blog post and I’m blown away. Your analysis on this subject is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and am eager to see your next post. Your work is inspiring!

  Reply
 9. scam

  Fantastic! I recently read your post and I’m absolutely amazed. Your perspective on this subject is incredibly insightful. I’ve learned so much and can’t wait to see what you write next. Thanks for sharing!

  Reply
 10. lose money

  Fantastic! I recently read your post and I’m thoroughly impressed. Your analysis on this topic is incredibly insightful. It really made me think and am eager to see your next post. Keep up the great work!

  Reply
 11. criminal

  Wow! I recently read your blog post and I’m absolutely amazed. Your insight on this topic is spot-on. I’ve learned so much and can’t wait to see your next post. Keep up the great work!

  Reply
 12. lose money

  Amazing! I recently read your blog post and I’m blown away. Your perspective on this subject is spot-on. It really made me think and am eager to see your next post. Your work is inspiring!

  Reply
 13. criminal

  Amazing! I just read your post and I’m absolutely amazed. Your insight on this subject is spot-on. It really made me think and am eager to see what you write next. Thanks for sharing!

  Reply

So, what do you think ?