Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Sfântul de la Horodiștea

La câțiva kilometri de Darabani, în comuna Horodiștea, s-a născut în 1913 Ilie, cel care avea să devină Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. Casa în care el și-a petrecut copilăria este la numai câteva minute de Darabani și este deschisă turiștilor și credincioșilor, fiind amenajată ca și casă memorială (foto aici).

Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ s-a născut la 23 iulie 1913 în satul Crăiniceni, comuna Horodiştea, într-o familie de ţărani credincioşi, pe nume Maxim şi Ecaterina. La botez a primit numele Ilie.

Părinții săi mor devreme: mama la sașe luni de la nașterea micuțului Ilie, iar tatăl doi ani mai târziu, în Primul Război Mondial. Ilie rămâne în grija bunicii sale Maria și a rudelor apropiate. Primii ani de şcoală îi face în satul natal, apoi urmează gimnaziul la Lipcani-Hotin şi liceul la Cozmeni-Cernăuţi, fiind cel mai bun elev din şcoală.

Pe când avea 10 ani, rudele hotărăsc să-l dea pe Ilie la facultatea de Teologie din Cernăuţi, ca să devină preot. El însă decide să devină călugăr, după ce, conform legendei, Dumnezeu însuși îi indică aceasta cale. Pleacă la Mănăstirea Neamț, unde Episcopul Nicodim îi rânduielte ascultare la infirmerie şi la biblioteca mănăstirii. Slujește aici până în 1936, perioadă întreruptă numai de anul petrecut la Dorohoi (’34-’35) pentru stagiul militar.

La 8 aprilie 1936 primește numele de călugărie Ioan și pleacă într-un pelerinaj în Ţara Sfântă, apoi slujește timp de zece ani în Mănăstirea Sfântul Sava de lângă Betleem, ca paracliser și ca infirmier. Scrie învăţături şi versuri duhovniceşti pe care le trimite fraţilor săi din Ţara Sfântă sau le dă pelerinilor români care veneau spre închinare la Mormântul Domnului.

În1939-1940 Ioan Iacob se retrage într-o peşteră din pustiul Qumran, aproape de Marea Moartă, unde obişnuia să se roage noaptea, singur, hrănindu-se doar cu pesmeţi şi puţine fructe.  Anul următor în petrece într-un lagăr pe Muntele Măslinilor, ca urmare a celui de al doilea război mondial.

Eliberat, se întoarce la Mănăstirea Sfântul Sava şi continuă aceleaşi ascultări şi nevoinţe. În anul 1947 este hirotonit diacon, la 13 mai, în Biserica Sfântului Mormânt, cu aprobarea Patriarhului României. În acelaşi an, Cuviosul Ioan Iacob este hirotonit preot în biserica Sfântului Mormânt, fiind numit de Patriarhia Română egumen la Schitul românesc Sfântul Ioan Botezătorul de pe valea Iordanului.

Timp de 5 ani, Cuviosul Ioan Iacob a săvârşit zilnic toate sfintele slujbe, în limba română, a tradus numeroase pagini din Sfinţii Părinţi cu învăţături pentru călugări şi pelerini,a compus un bogat volum de versuri duhovniceşti, a înnoit chiliile şi biserica schitului şi, mai ales, viaţa duhovnicească din schit, ostenindu-se mult pentru primirea pelerinilor din ţară, pe care îi spovedea, îi împărtăşea şi le dădea sfaturi mântuitoare de suflet. Noaptea, însă, se nevoia singur, neştiut de nimeni, fie în chilie, fie ieşind să se roage pe valea Iordanlui, încercând să urmeze, după putere, Cuvioasei Maria Egipteanca. Singurul său ucenic statornic era monahul Ioanichie, pe care l-a cunoscut în peștera de la Marea Moartă.

În noiembrie 1952, Cuviosul Ioan Sihastrul se retrage din ascultarea de egumen şi, împreună cu ucenicul său Ioanichie, intră în obştea mănăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitul din pustiul Hozeva, pe valea pârâului Cherit (Horat). Din vara anului 1953, Ioan se retrage cu ucenicul la o peşteră din apropiere, numită Chilia Sfintei Ana.

Cuviosul Ioan mânca o dată în zi, pesmeţi, măsline, smochine şi bea puţină apă, iar noaptea dormea câteva ore, pe o scândură, având o piatră drept pernă.  În vara anului 1960, simţindu-şi sfârşitul aproape, miercuri 4 august, s-a împărtăşit cu Sfintele Taine, iar joi dimineaţa la orele 5 şi-a dat sufletul, la vârsta de numai 47 de ani.

După trei zile, a fost înmormântat în peştera în care a și murit,  iar 20 de ani mai târziu, în 1980, s-au făcut pregătirile pentru mutarea osemintelor sale în cimitirul mănăstirii. „Parcă l-am fi pus în mormânt de câteva ceasuri, ba nici ceasuri, ci chiar acum”, a spus Arhimandritul Amfilohie la vederea moaștelor Cuviosului Ioan. Trupul său a fost descoperit intact, „aflat întreg, nestricat de vreme, răspândind bună mireasmă, semn că l-a preamărit Dumnezeu şi l-a numărat în ceata sfinţilor, pentru nevoinţa şi sfinţenia vieţii sale de pe pământ”.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române  l-a trecut în rândul sfinţilor, la data de 20-21 iunie, 1992, sub numele de „Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ”, fixându-i-se zi de prăznuire 5 august, data mutării lui la cele veşnice.

2,097 Comments

 1. Larrywaype

  국외선물의 시작 골드리치와 동행하세요.

  골드리치증권는 장구한기간 투자자분들과 함께 선물마켓의 진로을 공동으로 여정을했습니다, 회원님들의 안전한 자금운용 및 건강한 수익률을 향해 항상 전력을 기울이고 있습니다.

  어째서 20,000+인 초과이 골드리치와 함께할까요?

  즉각적인 대응: 간단하며 빠른속도의 프로세스를 마련하여 모두 수월하게 사용할 수 있습니다.
  보안 프로토콜: 국가당국에서 적용한 높은 등급의 보안체계을 채택하고 있습니다.
  스마트 인증: 전체 거래데이터은 암호처리 보호되어 본인 외에는 아무도 누구도 정보를 접근할 수 없습니다.
  보장된 이익률 공급: 리스크 부분을 줄여, 더욱 더 확실한 수익률을 제공하며 그에 따른 리포트를 공유합니다.
  24 / 7 실시간 고객지원: året runt 24시간 신속한 지원을 통해 투자자분들을 모두 지원합니다.
  함께하는 동반사: 골드리치증권는 공기업은 물론 금융기관들 및 많은 협력사와 함께 여정을 했습니다.

  해외선물이란?
  다양한 정보를 참고하세요.

  외국선물은 국외에서 거래되는 파생상품 중 하나로, 특정 기반자산(예: 주식, 화폐, 상품 등)을 기초로 한 옵션 약정을 말합니다. 본질적으로 옵션은 명시된 기초자산을 향후의 어떤 시기에 정해진 가격에 사거나 매도할 수 있는 자격을 제공합니다. 외국선물옵션은 이러한 옵션 계약이 외국 시장에서 거래되는 것을 의미합니다.

  국외선물은 크게 매수 옵션과 매도 옵션으로 구분됩니다. 콜 옵션은 명시된 기초자산을 미래에 일정 가격에 사는 권리를 부여하는 반면, 풋 옵션은 특정 기초자산을 미래에 일정 가격에 팔 수 있는 권리를 부여합니다.

  옵션 계약에서는 미래의 특정 일자에 (만기일이라 칭하는) 정해진 가격에 기초자산을 매수하거나 팔 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 이러한 금액을 행사 금액이라고 하며, 만료일에는 해당 권리를 실행할지 여부를 판단할 수 있습니다. 따라서 옵션 계약은 거래자에게 미래의 가격 변화에 대한 보호나 이익 실현의 기회를 부여합니다.

  해외선물은 마켓 참가자들에게 다양한 투자 및 차익거래 기회를 제공, 외환, 상품, 주식 등 다양한 자산군에 대한 옵션 계약을 포함할 수 있습니다. 거래자는 매도 옵션을 통해 기초자산의 하락에 대한 보호를 받을 수 있고, 콜 옵션을 통해 상승장에서의 이익을 겨냥할 수 있습니다.

  외국선물 거래의 원리

  실행 가격(Exercise Price): 외국선물에서 행사 금액은 옵션 계약에 따라 명시된 가격으로 약정됩니다. 종료일에 이 금액을 기준으로 옵션을 실현할 수 있습니다.
  만료일(Expiration Date): 옵션 계약의 종료일은 옵션의 실행이 허용되지않는 최종 일자를 지칭합니다. 이 날짜 다음에는 옵션 계약이 만료되며, 더 이상 거래할 수 없습니다.
  매도 옵션(Put Option)과 매수 옵션(Call Option): 매도 옵션은 기초자산을 특정 가격에 팔 수 있는 권리를 제공하며, 매수 옵션은 기초자산을 지정된 금액에 사는 권리를 허락합니다.
  계약료(Premium): 해외선물 거래에서는 옵션 계약에 대한 계약료을 지불해야 합니다. 이는 옵션 계약에 대한 가격으로, 마켓에서의 수요량와 공급량에 따라 변화됩니다.
  실행 전략(Exercise Strategy): 투자자는 만기일에 옵션을 실행할지 여부를 선택할 수 있습니다. 이는 마켓 상황 및 투자 전략에 따라 다르며, 옵션 계약의 이익을 극대화하거나 손해를 감소하기 위해 선택됩니다.
  시장 위험요인(Market Risk): 해외선물 거래는 마켓의 변화추이에 효과을 받습니다. 시세 변화이 예상치 못한 진로으로 일어날 경우 손해이 발생할 수 있으며, 이러한 시장 위험요인를 감소하기 위해 투자자는 전략을 구축하고 투자를 계획해야 합니다.
  골드리치증권와 함께하는 외국선물은 안전하고 믿을만한 수 있는 운용을 위한 최상의 옵션입니다. 고객님들의 투자를 뒷받침하고 인도하기 위해 우리는 전력을 기울이고 있습니다. 함께 더 나은 미래를 향해 계속해나가세요.

  Reply
 2. Larrywaype

  Euro 2024
  UEFA Euro 2024 Sân Chơi Bóng Đá Hấp Dẫn Nhất Của Châu Âu

  Euro 2024 là sự kiện bóng đá lớn nhất của châu Âu, không chỉ là một giải đấu mà còn là một cơ hội để các quốc gia thể hiện tài năng, sự đoàn kết và tinh thần cạnh tranh.

  Euro 2024 hứa hẹn sẽ mang lại những trận cầu đỉnh cao và kịch tính cho người hâm mộ trên khắp thế giới. Cùng tìm hiểu các thêm thông tin hấp dẫn về giải đấu này tại bài viết dưới đây, gồm:

  Nước chủ nhà
  Đội tuyển tham dự
  Thể thức thi đấu
  Thời gian diễn ra
  Sân vận động

  Euro 2024 sẽ được tổ chức tại Đức, một quốc gia có truyền thống vàng của bóng đá châu Âu.

  Đức là một đất nước giàu có lịch sử bóng đá với nhiều thành công quốc tế và trong những năm gần đây, họ đã thể hiện sức mạnh của mình ở cả mặt trận quốc tế và câu lạc bộ.

  Việc tổ chức Euro 2024 tại Đức không chỉ là một cơ hội để thể hiện năng lực tổ chức tuyệt vời mà còn là một dịp để giới thiệu văn hóa và sức mạnh thể thao của quốc gia này.

  Đội tuyển tham dự giải đấu Euro 2024

  Euro 2024 sẽ quy tụ 24 đội tuyển hàng đầu từ châu Âu. Các đội tuyển này sẽ là những đại diện cho sự đa dạng văn hóa và phong cách chơi bóng đá trên khắp châu lục.

  Các đội tuyển hàng đầu như Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Italy, Anh và Hà Lan sẽ là những ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

  Trong khi đó, các đội tuyển nhỏ hơn như Iceland, Wales hay Áo cũng sẽ mang đến những bất ngờ và thách thức cho các đối thủ.

  Các đội tuyển tham dự được chia thành 6 bảng đấu, gồm:

  Bảng A: Đức, Scotland, Hungary và Thuỵ Sĩ
  Bảng B: Tây Ban Nha, Croatia, Ý và Albania
  Bảng C: Slovenia, Đan Mạch, Serbia và Anh
  Bảng D: Ba Lan, Hà Lan, Áo và Pháp
  Bảng E: Bỉ, Slovakia, Romania và Ukraina
  Bảng F: Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia, Bồ Đào Nha và Cộng hoà Séc

  Reply
 3. Orvilletow

  Rikvip Club: Trung Tâm Giải Trí Trực Tuyến Hàng Đầu tại Việt Nam

  Rikvip Club là một trong những nền tảng giải trí trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp một loạt các trò chơi hấp dẫn và dịch vụ cho người dùng. Cho dù bạn là người dùng iPhone hay Android, Rikvip Club đều có một cái gì đó dành cho mọi người. Với sứ mạng và mục tiêu rõ ràng, Rikvip Club luôn cố gắng cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, tạo ra một trải nghiệm tiện lợi và thú vị cho người chơi.

  Sứ Mạng và Mục Tiêu của Rikvip

  Từ khi bắt đầu hoạt động, Rikvip Club đã có một kế hoạch kinh doanh rõ ràng, luôn nỗ lực để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người chơi truy cập. Nhóm quản lý của Rikvip Club có những mục tiêu và ước muốn quyết liệt để biến Rikvip Club thành trung tâm giải trí hàng đầu trong lĩnh vực game đổi thưởng trực tuyến tại Việt Nam và trên toàn cầu.

  Trải Nghiệm Live Casino

  Rikvip Club không chỉ nổi bật với sự đa dạng của các trò chơi đổi thưởng mà còn với các phòng trò chơi casino trực tuyến thu hút tất cả người chơi. Môi trường này cam kết mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp với tính xanh chín và sự uy tín không thể nghi ngờ. Đây là một sân chơi lý tưởng cho những người yêu thích thách thức bản thân và muốn tận hưởng niềm vui của chiến thắng. Với các sảnh cược phổ biến như Roulette, Sic Bo, Dragon Tiger, người chơi sẽ trải nghiệm những cảm xúc độc đáo và đặc biệt khi tham gia vào casino trực tuyến.

  Phương Thức Thanh Toán Tiện Lợi

  Rikvip Club đã được trang bị những công nghệ thanh toán tiên tiến ngay từ đầu, mang lại sự thuận tiện và linh hoạt cho người chơi trong việc sử dụng hệ thống thanh toán hàng ngày. Hơn nữa, Rikvip Club còn tích hợp nhiều phương thức giao dịch khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người chơi: Chuyển khoản Ngân hàng, Thẻ cào, Ví điện tử…

  Kết Luận

  Tóm lại, Rikvip Club không chỉ là một nền tảng trò chơi, mà còn là một cộng đồng nơi người chơi có thể tụ tập để tận hưởng niềm vui của trò chơi và cảm giác hồi hộp khi chiến thắng. Với cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, Rikvip Club chắc chắn là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích trò chơi trực tuyến tại Việt Nam và cả thế giới.

  Reply
 4. Larrywaype

  RGBET
  Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến RGBET
  Thể thao trực tuyến RGBET cung cấp thông tin cá cược thể thao mới nhất, như tỷ số bóng đá, bóng rổ, livestream và dữ liệu trận đấu. Đến với RGBET, bạn có thể tham gia chơi tại sảnh thể thao SABA, PANDA SPORT, CMD368, WG và SBO. Khám phá ngay!

  Giới Thiệu Sảnh Cá Cược Thể Thao Trực Tuyến
  Những sự kiện thể thao đa dạng, phủ sóng toàn cầu và cách chơi đa dạng mang đến cho người chơi tỷ lệ cá cược thể thao hấp dẫn nhất, tạo nên trải nghiệm cá cược thú vị và thoải mái.

  Sảnh Thể Thao SBOBET
  SBOBET, thành lập từ năm 1998, đã nhận được giấy phép cờ bạc trực tuyến từ Philippines, Đảo Man và Ireland. Tính đến nay, họ đã trở thành nhà tài trợ cho nhiều CLB bóng đá. Hiện tại, SBOBET đang hoạt động trên nhiều nền tảng trò chơi trực tuyến khắp thế giới.
  Xem Chi Tiết »

  Sảnh Thể Thao SABA
  Saba Sports (SABA) thành lập từ năm 2008, tập trung vào nhiều hoạt động thể thao phổ biến để tạo ra nền tảng thể thao chuyên nghiệp và hoàn thiện. SABA được cấp phép IOM hợp pháp từ Anh và mang đến hơn 5.000 giải đấu thể thao đa dạng mỗi tháng.
  Xem Chi Tiết »

  Sảnh Thể Thao CMD368
  CMD368 nổi bật với những ưu thế cạnh tranh, như cung cấp cho người chơi hơn 20.000 trận đấu hàng tháng, đến từ 50 môn thể thao khác nhau, đáp ứng nhu cầu của tất cả các fan hâm mộ thể thao, cũng như thoả mãn mọi sở thích của người chơi.
  Xem Chi Tiết »

  Sảnh Thể Thao PANDA SPORT
  OB Sports đã chính thức đổi tên thành “Panda Sports”, một thương hiệu lớn với hơn 30 giải đấu bóng. Panda Sports đặc biệt chú trọng vào tính năng cá cược thể thao, như chức năng “đặt cược sớm và đặt cược trực tiếp tại livestream” độc quyền.
  Xem Chi Tiết »

  Sảnh Thể Thao WG
  WG Sports tập trung vào những môn thể thao không quá được yêu thích, với tỷ lệ cược cao và xử lý đơn cược nhanh chóng. Đặc biệt, nhiều nhà cái hàng đầu trên thị trường cũng hợp tác với họ, trở thành là một trong những sảnh thể thao nổi tiếng trên toàn cầu.
  Xem Chi Tiết »

  Reply
 5. scam

  I strongly recommend steer clear of this platform. My personal experience with it was purely frustration as well as doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, look for a trustworthy platform for your needs.

  Reply
 6. lose money

  I strongly recommend to avoid this site. My personal experience with it was only frustration and concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, look for an honest platform for your needs.

  Reply
 7. scam

  I urge you steer clear of this platform. My personal experience with it has been nothing but frustration along with doubts about scamming practices. Proceed with extreme caution, or even better, look for a trustworthy service to fulfill your requirements.

  Reply
 8. scam

  I strongly recommend steer clear of this platform. My personal experience with it has been only disappointment along with concerns regarding scamming practices. Exercise extreme caution, or even better, find an honest service for your needs.

  Reply

So, what do you think ?