Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Doina Prutului

1,658

La Darabani am întâlnit un poet popular atemporal. Aglaia Florea s-a născut la 24 ianuarie 1932 și scrie versuri dintotdeauna. În caietele sale am găsit cântece de dor, de jale și de bucurie, delicioase filosofii ale românului fără multă școală, dar plin de talent.

În iernile lungi din nordul Moldovei, Aglaia umple rând după rând și pagină după pagină cu versuri auzite din bătrâni, culese din cărți sau create chiar de ea. Un asemenea cântec este Doina Prutului, inspirat de poemul scris de George Buznea în 1940 și îmbogățit cu tristețea de acasă a țărancei-poetese, a cărei familie a fost împărțită de istorie pe cele două maluri ale Prutului.

Redăm mai jos versiunea locală a doinei, așa cum apare ea în caietele Aglaiei.

Prutule apă bătrână
Prutule apă română
Prutule întunecat
Mâl cu plâns amestecat

Prutule adâncă vamă
Peste Țara cea Ștefană
Tu desparți ca un dușman
Moldovean de moldovean
Grai de grai de la o mamă
Și năframă de năframă
Ud de plâns sub cer înalt
Și pe-un mal și pe cel-lalt
Și desparți de la Carpați
Până-n vale la Gălați
Brazdă lungă răzășească
De-altă brazdă românească
Și pe văi îngenunchiate
Desparți frate de alt frate
Și pe plai cu-aceeași Horă
Desparți soră de-altă soră

Și prin neguri și prin ceață
Desparți viață de-altă viață
Și pe ploaie și pe vânt
Un mormânt de alt mormânt

Că nu e hotar sau carte
Să nu se poată desparte
Prutu-i cu Siretul frate
Și cu Nistrul jumătate
Prutule care ne-mparți
Cât o să ne mai desparți
Ca să-mi văd tată și mamă
Cât o să mai trec prin vamă
Prutule cât ne mai frângi
Că și tu o să mai plângi
De atâta nedreptate
De la un vecin și frate
Ieri într-o creștinătate
Azi în roșie dreptate

Măi vecine frățioare
Ai o țară cât un soare
Iar eu una cât o stea
Și ne-ai rupt și tu de ea

Frățioare măi vecine
Ce-ai avut ce ai cu mine
Că din Prutul Românesc
Ai făcut și Prut Rusesc
Iar din hora prinsă-n slove
Ai făcut două Moldove
Care vin și plâng la Prut
Că de azi le-ai despărțit
Ca să-și plângă mereu soarta
Una-n stânga alta-n dreapta
Și vor plânge-ntotdeauna
Că sunt două și nu una
Cât li-e neamul și moșia
Mama noastră România

Iar s-au pus strâmbi în hotare
Din Hotin până la mare
De la mare la Hotin
Între noi ai pus un spin
Cu țăpușe și mai mari
Decât cel sădit de Țari

Că azi frate ne-ai trecut
Și dincoace peste Prut
Iar din Țara cea de sus
Alte sate mi s-au dus
Cum s-a dus și-o Bucovină
Dulce-a neamului grădină
De o plâng și văile
Pe toate poticele
Prin ogrăzi și pe la stâni
Că și cânii sunt Români

Und-i Moldova mama lor
Ne-a fost nașă din popor
Cum rămâne zările
Poamele și grânele
Și toate fântânele
Care pe drumeți îi adapă
Și cu lacrimi și cu apă

Prutule râu blăstămat
Prutule întunecat
Face-te-ai pe veci mutat
Lângă Nistru înspumat
Să ne fie acolo hat
Cum a fost de mult de mult
Trecea lumea peste Prut
Trecea lume peste tine
Și era cu mult mai bine
Vedeai fratele și sora
Bucuria tuturora
Vedeai mamă vedeai tată
Și vatra de altă dată

1,658 Comments

 1. fluxactive official website

  Fluxactive Complete’s formulation contains only organic ingredients that have been shown to improve prostate health. These ingredients work together to provide your body with the nutrients it requires. Your overall health improves once your body receives a healthy dose of these nutrients.

  Reply
 2. buy red boost

  Red Boost is a formula that helps a man improve his sexual performance. It is made from natural ingredients and helps a man have more energy for sex. Try Red Boost to have a better experience!

  Reply
 3. alpilean weight loss supplement

  Alpilean, a remarkable natural weight loss supplement, harnesses the power of exceptional components sourced from the pristine Alps. These potent substances work synergistically to invigorate your metabolism, incinerate fat, and foster cardiovascular well-being. Remarkably, Alpilean aids in appetite control, effectively curbing cravings for unhealthy foods, thereby facilitating a wholesome and sustainable weight loss journey. Rest assured, the formula is free from any potentially harmful chemicals or additives, having undergone rigorous safety testing. Its unparalleled blend of nutrients renders it an advantageous choice for individuals aspiring to shed weight while elevating their overall health and well-being.

  Reply
 4. sumatra slim belly tonic

  Sumatra Slim Belly Tonic is a unique weight loss supplement that sets itself apart from others in the market. Unlike other supplements that rely on caffeine and stimulants to boost energy levels, Sumatra Slim Belly Tonic takes a different approach. It utilizes a blend of eight natural ingredients to address the root causes of weight gain. By targeting inflammation and improving sleep quality, Sumatra Slim Belly Tonic provides a holistic solution to weight loss. These natural ingredients not only support healthy inflammation but also promote better sleep, which are crucial factors in achieving weight loss goals. By addressing these underlying issues, Sumatra Slim Belly Tonic helps individuals achieve sustainable weight loss results.

  Reply
 5. sugar defender

  Sugar Defender orchestrates a reduction in blood sugar levels through multifaceted pathways. Its initial impact revolves around enhancing insulin sensitivity, optimizing the body’s efficient use of insulin, ultimately leading to a decrease in blood sugar levels. This proactive strategy works to prevent the storage of glucose as fat, mitigating the risk of developing type 2 diabetes.

  Reply
 6. glucoberry for blood sugar

  Glucotrust can also help to reduce food cravings. This is particularly important for those who struggle with overeating or binge eating, as it can help to reduce the urge to eat unhealthy foods and promote healthier eating habits. Overall, Glucotrust is an effective and versatile supplement that offers a range of benefits for those looking to improve their health and wellbeing. Whether you are looking to regulate your blood sugar, lose weight, or support healthy blood pressure, this supplement can help you achieve your goals.

  Reply
 7. sumatra slim belly tonic

  Sumatra Slim Belly Tonic takes pride in its manufacturing process, ensuring that every batch is produced in FDA-approved and GMP-certified facilities. This means that each and every bottle of Sumatra Slim Belly Tonic meets the highest standards of quality and safety. You can trust that you are getting a product that has undergone strict quality control measures and is backed by scientific research.

  Reply
 8. prodentim supplement

  Prodentim is an all-natural dental support formula that is designed to promote optimal dental and oral health. It is composed of a unique blend of probiotics and nutrients that have been clinically researched and proven to support the health of teeth and gums. The product aims to repopulate the mouth with good bacteria, thereby restoring the natural balance of the oral microbiome. Prodentim is enriched with healthy strains of probiotics and essential nutrients that work together to improve oral health and prevent dental issues such as gum pain, inflammation, bad breath, and other dental conditions.

  Reply
 9. prostadine supplement

  Discover Prostadine, your go-to supplement for maintaining optimal prostate health as you age. With nine natural ingredients dedicated to protecting and enhancing prostate well-being, this formula is your proactive solution for preventing issues and ensuring a healthy prostate as you grow older. Prioritize your prostate health with Prostadine for a vibrant, worry-free future.

  Reply

So, what do you think ?