Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Cu o sută de ani în urmă

3,846

Anul 1911 n-a fost lipsit de evenimente la Darabani. Acum îşi începea o fulminantă ascensiune politică avocatul Remus Bălănescu, cel care va rămâne de-a lungul vieţii un liberal convins, devotat până la capăt vechiului partid istoric. La 28 martie, acum un secol, este ales primar de Darabani, avându-l ca ajutor pe Ilie Ionescu. O demnitate în care se va dovedi extrem de energic, după mandatul său lăsând localuri de şcoli, îmbunătăţiri edilitare şi o revigorare fără precedent a vieţii publice. Nu întâmplător, cariera sa politică va fi încununată de câteva mandate consecutive de parlamentar, trecând atât prin Cameră, cât şi prin Senat. Numele său este deja legendar în conştiinţa publică locală. Avocatul parlamentar Remus Bălănescu este înmormântat, alături de soţia sa, în Cimitirul „Pace Vouă” din Darabani.

Tot în 1911 latifundiarul Ion Frank, care cumpărase moşia Darabani de la Ecaterina Golescu, îşi vinde întreaga proprietate funciară Casei Rurale. Era vorba de circa 5093 hectare, pentru care semna din partea Casei Rurale avocatul Marcel Opreanu, din câte se pare fiul lui Remus Opreanu, cel care prin 1878 venea la Darabani din partea Ministerului Justiţiei să întocmească un raport privind relaţiile interetnice româno -israelite. Cumpărările de teren agricol de către Casa Rurală însemna de fapt un proiect grandios al statului român: încercarea de a satisface, fie şi parţial, pe cale oficială, nevoia de pământ a locuitorilor de la sate. Lucru care a ieşit în evidenţă, tragic, de-a lungul anului 1907.

În fine, acelaşi an 1911 a însemnat din punct de vedere administrativ pentru târgul de lângă Prut, pierderea calităţii de plasă, din care mai făceau parte Păltiniş şi Horodiştea, Hudeştii Mari (actuala comună Hudeşti), Ibăneşti şi Suharău. Din păcate, frumoasa noastră aşezare a fost mai tot timpul în istorie la remorca altora, mai puternici. Până să devină actualul oraş, localitatea a fost când sat, când comună urbană sau raion, când târg sau oraş, tot aşa cum puţini ani, până în 1911, devenise „capitală” de plasă.
După acest an, până la reforma administrativă din 1950, Darabani va intra în componenţa plasei Lascăr şi, doar temporar, în cea a Herţei (1929 – 1932).

Articol semnat de Victor Teişanu în Mesagerul de Darabani.

3,846 Comments

 1. Ronnieitemi

  В последние годы интернет превратился в неиссякаемый источник знаний, услуг и товаров. Однако, в среде множества виртуальных магазинов и площадок, существует скрытая сторона, известная как даркнет магазины. Данный уголок виртуального мира порождает свои опасные реалии и сопровождается значительными рисками.

  Что такое Даркнет Магазины:

  Даркнет магазины являются онлайн-платформы, доступные через скрытые браузеры и специальные программы. Они оперируют в скрытой сети, скрытом от обычных поисковых систем. Здесь можно обнаружить не только торговцев нелегальными товарами и услугами, но и разнообразные преступные схемы.

  Категории Товаров и Услуг:

  Даркнет магазины продают широкий ассортимент товаров и услуг, начиная от наркотиков и оружия вплоть до хакерских услуг и похищенных данных. На данной темной площадке действуют торговцы, дающие возможность приобретения незаконных вещей без риска быть выслеженным.

  Риски для Пользователей:

  Легальные Последствия:
  Покупка незаконных товаров на даркнет магазинах ставит под угрозу пользователей опасности столкнуться с правоохранительными органами. Уголовная ответственность может быть значительным следствием таких покупок.

  Мошенничество и Обман:
  Даркнет тоже представляет собой плодородной почвой для мошенников. Пользователи могут попасть в обман, где оплата не приведет к получению в руки товара или услуги.

  Угрозы Кибербезопасности:
  Даркнет магазины предлагают услуги хакеров и киберпреступников, что создает реальными опасностями для безопасности данных и конфиденциальности.

  Распространение Преступной Деятельности:
  Экономика даркнет магазинов содействует распространению преступной деятельности, так как предоставляет инфраструктуру для противозаконных транзакций.

  Борьба с Проблемой:

  Усиление Кибербезопасности:
  Развитие кибербезопасности и технологий слежения помогает бороться с даркнет магазинами, делая их менее поулчаемыми.

  Законодательные Меры:
  Принятие строгих законов и их эффективная реализация направлены на предупреждение и кара пользователей даркнет магазинов.

  Образование и Пропаганда:
  Повышение осведомленности о рисках и последствиях использования даркнет магазинов способно снизить спрос на незаконные товары и услуги.

  Заключение:

  Даркнет магазины предоставляют темным уголкам интернета, где проступают теневые фигуры с преступными планами. Разумное использование ресурсов и повышенная бдительность необходимы, чтобы защитить себя от рисков, связанных с этими темными магазинами. В конечном итоге, секретность и соблюдение законов должны быть на первом месте, когда речь заходит о виртуальных покупках

  Reply
 2. Ronnieitemi

  Темное пространство 2024: Скрытые аспекты цифровой среды

  С начала теневого интернета представлял собой сферу интернета, где секретность и тень становились нормой. В 2024 году этот темный мир развивается, предоставляя новые вызовы и риски для сообщества в сети. Рассмотрим, какие тренды и модификации предстоят обществу в даркнете 2024.

  Технологический прогресс и Повышение скрытности
  С развитием технологий, инструменты для обеспечения скрытности в теневом интернете превращаются в сложнее и эффективными. Использование криптовалют, новых алгоритмов шифрования и сетей с децентрализованной структурой делает слежение за поведением пользователей более трудным для правоохранительных органов.

  Рост специализированных рынков
  Темные рынки, специализирующиеся на разнообразных продуктах и сервисах, продвигаются вперед расширяться. Наркотики, военные припасы, средства для хакерских атак, краденые данные – ассортимент продукции бывает все разнообразным. Это порождает вызов для силовых структур, стоящего перед необходимостью адаптироваться к изменяющимся сценариям преступной деятельности.

  Угрозы кибербезопасности для непрофессионалов
  Сервисы аренды хакерских услуг и обманные планы продолжают существовать активными в теневом интернете. Люди, не связанные с преступностью становятся целью для киберпреступников, желающих получить доступ к личным данным, банковским счетам и другой конфиденциальной информации.

  Возможности цифровой реальности в даркнете
  С прогрессом техники виртуальной реальности, даркнет может перейти в новый этап, предоставляя пользователям реальные и вовлекающие виртуальные пространства. Это может сопровождаться новыми формами преступной деятельности, такими как виртуальные торговые площадки для обмена виртуальными товарами.

  Противостояние силам защиты
  Органы обеспечения безопасности совершенствуют свои технические средства и методы противостояния даркнетом. Совместные усилия государств и мировых объединений направлены на предотвращение цифровой преступности и прекращение новым вызовам, связанным с развитием темного интернета.

  Вывод
  Теневой интернет в 2024 году продолжает оставаться сложной и разносторонней обстановкой, где технологии продвигаются изменять ландшафт нелегальных действий. Важно для пользователей оставаться бдительными, обеспечивать свою защиту в интернете и соблюдать нормы, даже в цифровой среде. Вместе с тем, борьба с теневым интернетом нуждается в совместных усилиях от государств, технологических компаний и сообщества, для обеспечения безопасность в сетевой среде.

  Reply
 3. Timothyrat

  Покупка удостоверения личности в интернет-магазине – это незаконное и рискованное действие, которое может вызвать к значительным негативным последствиям для граждан. Вот несколько аспектов, о которых необходимо помнить:

  Незаконность: Приобретение паспорта в интернет-магазине является нарушением закона. Владение фальшивым удостоверением может сопровождаться криминальную ответственность и тяжелые штрафы.

  Риски личной безопасности: Обстоятельство применения поддельного удостоверения личности может поставить под опасность личную секретность. Люди, пользующиеся поддельными документами, могут оказаться объектом провокаций со стороны правоохранительных структур.

  Материальные потери: Зачастую мошенники, торгующие фальшивыми удостоверениями, способны применять ваши информацию для мошенничества, что приведёт к денежным убыткам. Личные или материальные сведения могут быть применены в преступных намерениях.

  Трудности при путешествиях: Фальшивый паспорт может быть распознан при попытке перейти границы или при контакте с официальными органами. Это может послужить причиной аресту, депортации или другим тяжелым сложностям при перемещении.

  Утрата доверия и репутации: Использование фальшивого удостоверения личности может привести к потере доверительности со стороны окружающих и нанимателей. Это обстановка способна отрицательно сказаться на вашу престиж и трудовые возможности.

  Вместо того, чем бы подвергать опасности собственной независимостью, защитой и престижем, рекомендуется соблюдать законодательство и воспользоваться государственными путями для получения документов. Эти предоставляют защиту ваших прав и гарантируют секретность личных данных. Нелегальные действия могут повлечь за собой непредсказуемые и вредные ситуации, создавая серьезные трудности для вас и ваших ваших сообщества

  Reply
 4. Timothyrat

  Даркнет – это загадочная и незнакомая область интернета, где существуют особые нормы, возможности и угрозы. Ежедневно в мире теневой сети случаются инциденты, о которых стандартные участники могут только догадываться. Давайте рассмотрим актуальные сведения из даркнета, отражающие настоящие тенденции и инциденты в этом таинственном пространстве сети.”

  Тенденции и События:

  “Эволюция Средств и Безопасности:
  В теневом интернете постоянно развиваются технологические решения и методы обеспечения безопасности. Информация о появлении усовершенствованных систем кодирования, скрытия личности и защиты личных данных свидетельствуют о стремлении пользователей и разработчиков к обеспечению безопасной среды.”

  “Новые Теневые Рынки:
  В соответствии с динамикой изменений запроса и предложения, в теневом интернете появляются новые торговые пространства. Информация о открытии онлайн-рынков подаривают участникам различные варианты для купли-продажи продукцией и услугами

  Reply
 5. Timothyrat

  заливы без предоплат
  В последнее время становятся популярными запросы о переводах без предварительной оплаты – услугах, предоставляемых в интернете, где пользователям обещают выполнение заказа или поставку услуги до оплаты. Впрочем, за данной кажущейся возможностью могут скрываться серьезные риски и негативные последствия.

  Привлекательность безоплатных переводов:

  Привлекательность идеи переводов без предварительной оплаты заключается в том, что заказчики приобретают услугу или товар, не внося первоначально средства. Это может показаться выгодным и комфортным, особенно для таких, кто не хочет ставить под риск финансами или претерпеть обманутым. Однако, до того как погрузиться в мир бесплатных заливов, следует принять во внимание несколько важных аспектов.

  Опасности и отрицательные следствия:

  Обман и недобросовестные действия:
  За порядочными проектами без предварительной оплаты скрываются мошеннические схемы, готовые использовать доверие клиентов. Оказавшись в ихнюю приманку, вы можете потерять не только это, услуги но и денег.

  Сниженное качество выполнения услуг:
  Без обеспечения оплаты исполнителю услуги может быть мало мотивации предоставить высококачественную работу или продукт. В результате заказчик останется недовольным, а исполнитель не подвергнется серьезными санкциями.

  Утрата данных и защиты:
  При передаче персональных сведений или информации о финансовых средствах для безоплатных заливов существует риск раскрытия информации и последующего ихнего злоупотребления.

  Рекомендации по надежным переводам:

  Поиск информации:
  Перед подбором безоплатных переводов осуществите тщательное исследование исполнителя. Отзывы, рейтинги и репутация могут полезным критерием.

  Предоплата:
  По возможности, старайтесь согласовать часть оплаты заранее. Такой подход способен сделать соглашение более защищенной и обеспечит вам больший контроля.

  Проверенные сервисы:
  Отдавайте предпочтение использованию проверенных платформ и сервисов для заливов. Такой выбор уменьшит опасность обмана и увеличит шансы на получение наилучших качественных услуг.

  Заключение:

  Несмотря на очевидную привлекательность, безвозмездные переводы без предоплат сопряжены опасности и потенциальные опасности. Внимание и осмотрительность при выборе поставщика или площадки способны предотвратить негативные последствия. Существенно запомнить, что бесплатные переводы способны превратиться в источником проблем, и осознанное принятие решения поможет предотвратить возможных неприятностей

  Reply
 6. gruppa-diploms-srednee.com

  Купить диплом об окончании техникума – это возможность оперативно получить документ об академическом статусе на бакалавр уровне лишенный излишних хлопот и расходов времени. В Москве имеются различные опций настоящих дипломов бакалавров, предоставляющих комфортность и легкость в процедуре..

  Reply
 7. www.prema-diploms-srednee.com

  В городе Москве заказать свидетельство – это комфортный и быстрый способ получить нужный документ безо избыточных проблем. Разнообразие организаций предоставляют сервисы по изготовлению и реализации дипломов разнообразных образовательных учреждений – https://www.prema-diploms-srednee.com/. Выбор дипломов в столице России огромен, включая документация о высшем и среднем профессиональной подготовке, свидетельства, свидетельства вузов и университетов. Основной достоинство – возможность получить диплом Гознака, гарантирующий достоверность и высокое качество. Это обеспечивает уникальная защита ото подделки и дает возможность использовать диплом для различных нужд. Таким способом, приобретение диплома в городе Москве является важным безопасным и эффективным вариантом для тех, кто желает достичь процветанию в сфере работы.

  Reply

So, what do you think ?