Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Posts Categorized / Cultură

O carte rarisimă la Darabani

Articol apărut în “Curentul”, în 25 aprilie 1998. “În 1856 apărea la Hertford, în Anglia, o frumoasă ediţie de poezie românească, tipărită cu alfabet latin, când limba română nu se instituţionalizase înca oficial. Sunt adunate creaţii reprezentative ale momentului paşoptis, lirică intimistă, purtând semnăturile lui Alecsandri, Bolintineanu, Creţianu, Eliade Rădulescu, Boliac, balada ” Mioara” şi […]

245

Redescoperirea lui Corneliu Popel

Articol apărut în revista Timpul, în 21 septembrie 2007. ~n num\rul trecut, o not\ redac]ional\ despre manifest\rile legate de lansarea stagiunii de toamn\ a Galeriilor Eleusis amintea faptul c\, `n acea `mprejurare, fusese lansat\ [i edi]ia bibliofil\ a volumului Boema de fier. „{i cel f\r\ de prihan\“ de Corneliu Popel, o extraordinar\ voce liric\ a […]

201
Pages:12