Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Posts Tagged / Revista Timpul

Redescoperirea lui Corneliu Popel

Articol apărut în revista Timpul, în 21 septembrie 2007. ~n num\rul trecut, o not\ redac]ional\ despre manifest\rile legate de lansarea stagiunii de toamn\ a Galeriilor Eleusis amintea faptul c\, `n acea `mprejurare, fusese lansat\ [i edi]ia bibliofil\ a volumului Boema de fier. „{i cel f\r\ de prihan\“ de Corneliu Popel, o extraordinar\ voce liric\ a […]

0