Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Ultimul lăutar din Darabani într-o antologie folclorică de prestigiu

243

În anul 2008, profesorul Constantin Lupu, mentorul formaţiei de muzică populară „Datina” din Botoşani, reedita o carte intitulată „Folclor muzical instrumental din judeţul Botoşani”, care, tipărită cu un deceniu în urmă, s-a bucurat de un excepţional succes internaţional. Cuprinzând piese instrumentale din folclorul nordului extrem al Moldovei destinate, în modesta concepţie a autorului „artiştilor amatori instrumentişti, formaţiilor şi orchestrelor populare […] şi elevilor din şcolile de muzică şi artă populară”, antologia a stârnit interesul deosebit al specialiştilor din ţară şi de peste hotare.

Însuşi celebrul violonist Sherban Lupu, (american de origine română), cercetând conţinutul cărţii, selectează piesele care i se par demne de melosul enescian, le învaţă şi apoi le interpretează cu succes răsunător pe marile scene de concert ale lumii (New York, Stockholm, Viena, Londra, Lisabona etc.). Apoi, chiar în interpretarea culegătorului lor, maestrul Constantin Lupu, aceleaşi piese vor fi transpuse pe disc, cu titlul „Muzică veche din Moldova de Sus”, disc premiat de Academia Charles Cros din Franţa. Despre valoarea artistică incontestabilă a antologiei alcătuită de profesorul Constantin Lupu au scris compozitori şi folclorişti de prestigiu, precum Constantin Arvinte sau dr. Speranţa Rădulescu.

Iată de ce ni s-a părut necesar să remarcăm pentru cititorii noştri, că în antologia de­spre care vorbim figurează cu 7 piese instrumentale, toate sârbe, şi Constantin Badurlă, ultimul reprezentant de marcă al muzicii lăutăreşti din Darabani. Sunt aici două sârbe numite a lui Avrumuţoaie, una a lui Secară, alta a Darabanilor, alta a bajurenilor etc. Rămâne să ne informăm dacă vreuna dintre aceste „sârbe” a atras atenţia violonistului de peste ocean ca să figureze în repertoriul său select şi să fie interpretate, cum aminteam mai sus la New York, Stock­holm, Viena, Londra sau Lisabona.

Articol publicat de Victor Teişanu în ziarul Mesagerul de Darabani.

243 Comments

 1. Celina

  I for all time emailed this blog post page to all my contacts, as if like to read it
  after that my friends will too.

  Reply
 2. the glass shop aberdeen nc

  Your blog continues to be an indispensable source of knowledge and inspiration. Each post is a testament to your expertise and your commitment to sharing it with the world. Your work is invaluable, and I am grateful for the insights and perspectives you offer.

  Reply
 3. windshield replacement lexington nc

  Reading your post was an absolute pleasure! Your articulate presentation of ideas not only enlightened me but also sparked a sense of joy. The passion you have for your work is evident in every sentence. I am eagerly anticipating your next masterpiece.

  Reply
 4. auto glass lexington

  Thank you so much for sharing this insightful post! Your depth of understanding on the topic is truly commendable. It’s rare to come across a piece that is both informative and engaging. Your eloquent writing style made it a pleasure to read. I eagerly look forward to your future posts.

  Reply
 5. car window replacement raleigh nc

  Thank you so much for sharing this insightful post! Your depth of understanding on the topic is truly commendable. It’s rare to come across a piece that is both informative and engaging. Your eloquent writing style made it a pleasure to read. I eagerly look forward to your future posts.

  Reply
 6. auto glass repair raleigh nc

  I found myself completely engrossed by your post. The richness of the content, combined with your eloquent writing style, made it an exceptional read. Your dedication to quality content is evident and greatly appreciated. Thank you for the enlightenment.

  Reply

So, what do you think ?