Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Omul din fruntea Arhivelor Naționale

525

Despre Dorin Dobrincu am mai scris și cu siguranță vom mai scrie. Dărăbăneanul născut în 1972 are în spate o activitate valoroasă de istoric, cercetător și reformator.

Acest portret al său a apărut în 9 octombrie 2009 în ziarul Adevărul (de unde am preluat fotografia și textul integral).

Cercetătorul este specializat în istoria României contemporane, cofondatorul unui centru de studii şi al unui masterat de istorie a comunismului.

Istoria este pentru Dorin Dobrincu o pasiune veche, resimţită chiar înainte de a învăţa să citească în forma unei atracţii pentru povestire, a unei fascinaţii pentru trecut. La 12-13 ani, în mintea copilului profesia ulterioară începea deja să se contureze. În această privinţă şi în condiţiile comunismului târziu, nu şcoala a contat în mod special, ci cărţile „consumate“ în mare număr, întâi aleatoriu, apoi potrivit unui sistem care s-a dovedit eficient.

În momentul intrării la Facultatea de Istorie ieşeană, în 1990, Dorin Dobrincu avea o orientare suficient de clară asupra a ceea ce are de făcut. „În anii formării mele am întâlnit oameni de la care am învăţat. Totuşi, nu era şi nu este nici acum greu de văzut că mediul instituţional românesc are probleme foarte mari. Unele s-au rezolvat în timp, dar altele s-au acutizat“, spune istoricul.

Istoric de succes

Intensa activitate de istoric care a urmat e vizibilă în realizări. Dorin Dobrincu este preocupat îndeosebi de istoria politică şi socială a României secolului XX. Este implicat în diverse proiecte academice, a susţinut conferinţe şi comunicări, a publicat numeroase capitole în volume colective, studii în reviste de specialitate, cărţi, manuale etc.

Cercetător din 1995 la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“ din Iaşi, unde îşi doreşte ca situaţia să se normalizeze în viitorul apropiat, este din 2005 şi profesor asociat al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza“. Se implică apoi, împreună cu alţi colegi, în crearea aici a Centrului de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului şi a masteratului de Istoria Comunismului.

A fost expert al Comisiei Tismăneanu, iar în prezent este coordonator al Comisiei Prezidenţiale Consultative pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. „Dorin Dobrincu este un model de carieră construită cu atenţie, perseverenţă, sacrificii personale, simţ etic, pricepere socială şi largă cuprindere academică. Pentru toate acestea, mă simt solidar cu el şi alţii asemeni din noua generaţie de intelectuali post-comunişti“, afirmă colegul lui, Adrian Cioflâncă.

Îşi propune reformarea Arhivelor Naţionale

Din iulie 2007 istoricul ieşean devine director general al Arhivelor Naţionale ale României. Dorin Dobrincu crede că publicul trebuie să aibă acces la documentele care îl interesează, atât cele cu valoare istorică, necesare pentru cunoaşterea trecutului, cât şi cele cu valoare practică, pentru a-şi putea reconstitui drepturile patrimoniale. „E vorba de a trata accesul la documente nu ca pe un privilegiu, ci ca pe un drept al cetăţeanului“, adaugă ieşeanul.

În ceea ce priveşte istoriografia din România, Dorin Dobrincu susţine că, fără a vorbi de un „deşert“, problemele rămân uriaşe. Este firesc, desigur, să existe moduri diferite de a interoga trecutul, de a scrie, de a te raporta la propria profesie, însă există şi o „încremenire instituţională“, şi o lipsă cvasigenerală de reacţie faţă de cazurile inacceptabile în raport cu etica academică.

„În perioada comunistă, când istoria a fost unul din instrumentele propagandistice ale regimului, au existat şi istorici care au produs lucrări onorabile“.

După 1989, progresele sunt evidente, fie şi numai dacă avem în vedere libertatea de a scrie. Cei tineri se pare că reuşesc mai mult să se adapteze discursurilor moderne ale istoriei, crede cercetătorul. Totuşi, în România nu se poate vorbi de şcoli regionale de istoriografie, ci de istorici care, indiferent de vârstă şi de loc, au afinităţi intelectuale şi preocupări comune. Aşa se şi explică de ce „continuă confruntarea dintre cercetătorii de orientare liberală şi cei de inspiraţie naţionalistă sau/şi naţional-comunistă“, încheie istoricul.

Întrebări şi răspunsuri

Ce urmăriţi prin Centrul de Studii asupra Comunismului?

– Îmi doresc să reuşesc, împreună cu alţii, consolidarea unei discipline care să permită investigarea profesionistă a trecutului recent. O societate în care trecutul este fie instrumentat, fie ocultat este o societate-problemă. Aşa cum a fost multă vreme situaţia în România. În ultimii ani s-au făcut paşi mari în interogarea trecutului. Mai sunt însă multe de făcut în această privinţă.

Ce-i place
Pentru Dorin Dobrincu istoria este şi profesie şi pasiune. Valorile fundamentale la care subscrie sunt cele creştine în plan religios şi liberale în plan politic. Deloc întâmplător, este deosebit de interesat de viaţa publică. Este pasionat de lectură, îi plac călătoriile şi să întâlnească oameni cu preocupări asemănătoare, „care să mă confrunte cu ceea ce fac, cu ceea ce sunt“, afirmă intelectualul ieşean.

Ce nu-i place
Istoricului îi displace lipsa de etică, pentru că are consecinţe dezastruoase, atât în plan personal, cât şi în plan social. Îl deranjează intoleranţa, impostura, lipsa de onoare, lucrurile prost făcute şi dubla măsură.

Profil
Născut. 28 februarie 1972, Darabani, judeţul Botoşani.
Studii. Doctor în Istorie al Universităţii „Al.I.Cuza“, Iaşi, 2006.
Familie. Căsătorit, are o fetiţă.

525 Comments

 1. potent stream

  PotentStream is a dietary supplement designed to enhance male vitality, energy levels, and overall performance. Combining a blend of potent natural ingredients, PotentStream aims to provide a comprehensive solution for men experiencing issues related to low energy, reduced libido, and decreased stamina. This article explores the composition, benefits, clinical evidence, and user experiences of PotentStream.

  https://sites.google.com/spsw.edu.pl/potentstream/

  Reply
 2. red boost

  Red Boost is a dietary supplement formulated to support male vitality, enhance physical performance, and improve overall well-being. With a blend of potent natural ingredients, Red Boost aims to address common issues related to male health, such as low energy, reduced libido, and decreased stamina. This article delves into the composition, benefits, clinical evidence, and user experiences of Red Boost. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/redboost/

  Reply
 3. alpha tonic

  Alpha Tonic is a dietary supplement designed to support male vitality, energy, and overall performance. Combining a blend of natural ingredients known for their beneficial effects on male health, Alpha Tonic aims to provide a comprehensive solution for men looking to enhance their physical and mental well-being. This article explores the composition, benefits, clinical evidence, and user experiences related to Alpha Tonic. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/alphatonic/

  Reply
 4. glucotrust

  GlucoTrust is a dietary supplement designed to support healthy blood sugar levels and improve overall metabolic health. Combining a blend of natural ingredients known for their beneficial effects on blood sugar regulation, GlucoTrust aims to provide a comprehensive solution for individuals looking to manage their blood sugar levels naturally. This article explores the composition, benefits, clinical evidence, and user experiences related to GlucoTrust. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/glucotrust/

  Reply
 5. burn boost

  Burn Boost is a dietary supplement designed to aid in weight management and fat loss. Combining a blend of natural ingredients, Burn Boost aims to increase metabolism, enhance energy levels, and support overall weight loss efforts. This article explores the composition, benefits, clinical evidence, and user experiences related to Burn Boost. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/burnboost/

  Reply
 6. kerassentials

  Kerassentials is a skincare and nail care product designed to promote healthy, strong nails and improve the overall condition of the skin. Combining natural and scientifically-backed ingredients, Kerassentials targets common issues such as fungal infections, brittle nails, and dry skin, providing a comprehensive solution for maintaining nail and skin health. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/kerassentials-try/

  Reply
 7. cardio defend

  Cardio Defend is a dietary supplement designed to support cardiovascular health. Utilizing a blend of natural ingredients, Cardio Defend aims to improve heart function, promote healthy blood pressure, and enhance overall cardiovascular wellness. This article explores the composition, benefits, clinical evidence, and user experiences related to Cardio Defend. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/cardiodefend/

  Reply
 8. puravive

  Puravive is a dietary supplement designed to support weight loss and overall metabolic health. By leveraging a blend of natural ingredients known for their fat-burning and metabolism-boosting properties, Puravive aims to help individuals achieve their weight management goals and enhance their overall well-being. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/puravive-web/

  Reply
 9. puravive

  Puravive is a dietary supplement designed to support weight loss and overall metabolic health. By leveraging a blend of natural ingredients known for their fat-burning and metabolism-boosting properties, Puravive aims to help individuals achieve their weight management goals and enhance their overall well-being. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/puravive-web/

  Reply
 10. leangene

  LeanGene is a dietary supplement designed to support weight loss and metabolic health by targeting genetic and metabolic pathways. Utilizing a blend of natural ingredients, LeanGene aims to enhance fat burning, suppress appetite, and improve overall metabolic function, helping individuals achieve their weight management goals more effectively.
  https://sites.google.com/spsw.edu.pl/leangene/

  Reply
 11. serolean

  SeroLean is a dietary supplement designed to support weight loss and overall metabolic health. By leveraging the power of natural ingredients, SeroLean aims to help individuals achieve their weight management goals by enhancing serotonin levels, reducing appetite, and promoting fat metabolism. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/serolean/

  Reply
 12. zencortex

  ZenCortex is a nootropic supplement designed to enhance cognitive function, support brain health, and improve mental clarity. By combining a blend of natural ingredients known for their neuroprotective and cognitive-enhancing properties, ZenCortex aims to boost memory, focus, and overall brain performance. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/zencortex/

  Reply
 13. nagano tonic

  Nagano Tonic is a dietary supplement designed to promote overall health and wellness. Drawing inspiration from traditional Japanese medicine and modern nutritional science, Nagano Tonic incorporates a blend of natural ingredients known for their health-boosting properties. This supplement aims to enhance energy levels, support immune function, and improve overall vitality. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/naganotonicleanbelly/

  Reply
 14. sugar defender

  Sugar Defender is a dietary supplement designed to help regulate blood sugar levels and support overall metabolic health. Targeting individuals with pre-diabetes, diabetes, or those seeking to maintain stable blood sugar levels, Sugar Defender combines natural ingredients known for their ability to improve glucose metabolism and enhance insulin sensitivity. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/sugardefender/

  Reply
 15. glucotil

  Glucotil is a dietary supplement designed to support healthy blood sugar levels and overall metabolic health. Managing blood sugar is crucial for individuals with diabetes or pre-diabetes, as well as for those looking to maintain healthy energy levels and prevent future metabolic issues. Glucotil combines natural ingredients that have been shown to positively affect blood glucose regulation and insulin sensitivity.
  https://sites.google.com/spsw.edu.pl/glucotil/

  Reply
 16. prostadine

  Prostadine is a dietary supplement formulated to support prostate health, particularly in men experiencing symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH) or other prostate-related issues. As men age, maintaining prostate health becomes increasingly important to avoid urinary discomfort and other related problems. Prostadine aims to provide a natural solution through a blend of ingredients known for their beneficial effects on the prostate. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/prostadine/

  Reply
 17. prostabiome

  Prostadine is a dietary supplement formulated to support prostate health, particularly in men experiencing symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH) or other prostate-related issues. As men age, maintaining prostate health becomes increasingly important to avoid urinary discomfort and other related problems. Prostadine aims to provide a natural solution through a blend of ingredients known for their beneficial effects on the prostate. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/prostabiome

  Reply
 18. boostaro

  Boostaro stands out as a natural solution for boosting energy levels and supporting overall vitality. Its blend of caffeine, adaptogens, and essential nutrients offers a balanced approach to enhancing physical and mental energy. As with any supplement, consult with a healthcare professional before starting, especially if you have any health concerns or sensitivities. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/boostaro/

  Reply
 19. leanbiome

  LeanBiome is a dietary supplement designed to promote weight loss and improve overall health. It is formulated with a unique blend of probiotics, prebiotics, and natural ingredients that work together to support a healthy gut microbiome. The gut microbiome plays a crucial role in digestion, metabolism, and the immune system. By optimizing the gut microbiome, LeanBiome aims to help individuals achieve their weight loss goals more effectively and sustainably. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/leanbiome/

  Reply

So, what do you think ?