Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Vizită la Muzeul Leon Dănăilă

886

Când drumul vă aduce la Darabani trebuie să vă opriți și la casa „Leon Dănăilă”. Iar dacă mai există vreun dărăbănean care să nu fi vizitat muzeul până acum, acest lucru trebuie să se schimbe cât mai rapid cu putință.

Cartea de oaspeți, semnată de oameni simpli și de personalități din întreaga țară și din străinătate, reflectă cel mai bine surpriza pe care orice vizitator o resimte după vizita la muzeu. Greutatea spirituală și numărul exponatelor nu au cum să nu te impresioneze.

Leon Dănăilă este considerat de către comunitatea științifică internațională ca fiind unul dintre marile genii ale epocii moderne:

 • a realizat peste 30.000 de operații pe creier
 • este părintele neurochirurgiei românești
 • are 27 de brevete de invenție și certificate de inovație în neurochirurgie
 • a publicat 28 de cărți și mii de articole de specialitate
 • a primit zeci de distincții prestigioase ale lumii științifice
 • este membru al Academiei Române și al celei londoneze
 • am mai scris despre el aici

Poetul Victor Teișanu a avut inițiativa amenajării acestui muzeu și s-a ocupat de întregul proiect, fiind și astăzi custodele muzeului. Proiectul a fost realizat cu sprijinul academicianului însuși, în calitate de finanțator și furnizor al tuturor exponatelor, și al primăriei Darabani. Cei care doresc să viziteze Casa Leon Dănăilă o pot face gratuit, oricând.

Amplasat în casa părintească a academicianului, muzeul recompune, în patru încăperi, cele mai importante aspecte ale vieții și operei lui Leon Dănăilă.

Camera Artei

Încăperea găzduiește o expoziție permanentă de pictură românească, expunând circa 70 de tablouri semnate de artiști renumiți. Tablourile, provenite toate din colecția personală a academicianului, sunt semnate, între alții, de Nicolae Tonitza, Corneliu Baba, R. Sweitzer-Cumpănă, Ion Pacea, Constantin Piliuţă, Ion Grigore, Ion Sălișteanu, Dan Hatmanu, Sorin Ilfoveanu, Ion Musceleanu, Mircea Dumitrescu şi alţii.

Camera Istoriei

Această cameră înfățișează atmosfera copilăriei și a anilor de studiu, expunând fotografii de epocă ale familiei Dănăilă, precum și obiecte vechi, păstrate din copilăria și adolescența academicianului.

Camera Credinței

Aici sunt expuse peste 100 de icoane ortodoxe și catolice, unele valoroase prin vechime, altele prin ferecătura de aur sau argint. Camera adăpostește și alte obiecte de cult, de proveniență locală sau specifice culturilor orientale.

Camera Științei

Încăperea care uimește fără îndoială pe oricine vizitează acest muzeu expune o parte dintre distincțiile și trofeele primite de academician, care dovedesc importanța muncii doctorului Dănăilă pentru întreaga lume.

Aici sunt etalate diplome și premii diverse, medalii și decorații românești și străine, conferite de academii, universități și alte instituții ale lumii științifice contemporane.

De asemenea aici pot fi răsfoite numeroase lucrări de neurochirurgie scrise de academician, dar și dicționare și enciclopedii care fac referiri la activitatea sa științifică.

Galerie foto de la Muzeul Acad. Leon Dănăilă, Darabani

[nggallery id=12 template=galleryview]

886 Comments

 1. Uazrplg

  [u][b] Привет![/b][/u]
  Купить диплом о высшем образовании
  [b]Мы предлагаем[/b] выгодно и быстро заказать диплом, который выполнен на бланке ГОЗНАКа и заверен печатями, водяными знаками, подписями. Данный диплом способен пройти лубую проверку, даже с использованием специфических приборов. Решайте свои задачи быстро с нашей компанией.
  [b]Где приобрести диплом по актуальной специальности?[/b]
  https://bbarlock.com/index.php/Диплом_любой_профессии:_качественно_и_надежно
  [u][b] Рады помочь![u][b].

  Reply
 2. potent stream

  PotentStream is a dietary supplement designed to enhance male vitality, energy levels, and overall performance. Combining a blend of potent natural ingredients, PotentStream aims to provide a comprehensive solution for men experiencing issues related to low energy, reduced libido, and decreased stamina. This article explores the composition, benefits, clinical evidence, and user experiences of PotentStream.

  https://sites.google.com/spsw.edu.pl/potentstream/

  Reply
 3. red boost

  Red Boost is a dietary supplement formulated to support male vitality, enhance physical performance, and improve overall well-being. With a blend of potent natural ingredients, Red Boost aims to address common issues related to male health, such as low energy, reduced libido, and decreased stamina. This article delves into the composition, benefits, clinical evidence, and user experiences of Red Boost. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/redboost/

  Reply
 4. alpha tonic

  Alpha Tonic is a dietary supplement designed to support male vitality, energy, and overall performance. Combining a blend of natural ingredients known for their beneficial effects on male health, Alpha Tonic aims to provide a comprehensive solution for men looking to enhance their physical and mental well-being. This article explores the composition, benefits, clinical evidence, and user experiences related to Alpha Tonic. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/alphatonic/

  Reply
 5. glucotrust

  GlucoTrust is a dietary supplement designed to support healthy blood sugar levels and improve overall metabolic health. Combining a blend of natural ingredients known for their beneficial effects on blood sugar regulation, GlucoTrust aims to provide a comprehensive solution for individuals looking to manage their blood sugar levels naturally. This article explores the composition, benefits, clinical evidence, and user experiences related to GlucoTrust. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/glucotrust/

  Reply
 6. burn boost

  Burn Boost is a dietary supplement designed to aid in weight management and fat loss. Combining a blend of natural ingredients, Burn Boost aims to increase metabolism, enhance energy levels, and support overall weight loss efforts. This article explores the composition, benefits, clinical evidence, and user experiences related to Burn Boost. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/burnboost/

  Reply
 7. kerassentials

  Kerassentials is a skincare and nail care product designed to promote healthy, strong nails and improve the overall condition of the skin. Combining natural and scientifically-backed ingredients, Kerassentials targets common issues such as fungal infections, brittle nails, and dry skin, providing a comprehensive solution for maintaining nail and skin health. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/kerassentials-try/

  Reply
 8. sugar balance

  Sugar Balance is a dietary supplement designed to support healthy blood sugar levels. Utilizing a blend of natural ingredients, Sugar Balance aims to help individuals manage their blood sugar more effectively, offering a holistic approach to maintaining metabolic health and preventing complications associated with high blood sugar levels. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/sugarbalance

  Reply
 9. cardio defend

  Cardio Defend is a dietary supplement designed to support cardiovascular health. Utilizing a blend of natural ingredients, Cardio Defend aims to improve heart function, promote healthy blood pressure, and enhance overall cardiovascular wellness. This article explores the composition, benefits, clinical evidence, and user experiences related to Cardio Defend. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/cardiodefend/

  Reply
 10. puravive

  Puravive is a dietary supplement designed to support weight loss and overall metabolic health. By leveraging a blend of natural ingredients known for their fat-burning and metabolism-boosting properties, Puravive aims to help individuals achieve their weight management goals and enhance their overall well-being. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/puravive-web/

  Reply
 11. leangene

  LeanGene is a dietary supplement designed to support weight loss and metabolic health by targeting genetic and metabolic pathways. Utilizing a blend of natural ingredients, LeanGene aims to enhance fat burning, suppress appetite, and improve overall metabolic function, helping individuals achieve their weight management goals more effectively.
  https://sites.google.com/spsw.edu.pl/leangene/

  Reply
 12. serolean

  SeroLean is a dietary supplement designed to support weight loss and overall metabolic health. By leveraging the power of natural ingredients, SeroLean aims to help individuals achieve their weight management goals by enhancing serotonin levels, reducing appetite, and promoting fat metabolism. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/serolean/

  Reply
 13. zencortex

  ZenCortex is a nootropic supplement designed to enhance cognitive function, support brain health, and improve mental clarity. By combining a blend of natural ingredients known for their neuroprotective and cognitive-enhancing properties, ZenCortex aims to boost memory, focus, and overall brain performance. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/zencortex/

  Reply
 14. nagano tonic

  Nagano Tonic is a dietary supplement designed to promote overall health and wellness. Drawing inspiration from traditional Japanese medicine and modern nutritional science, Nagano Tonic incorporates a blend of natural ingredients known for their health-boosting properties. This supplement aims to enhance energy levels, support immune function, and improve overall vitality. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/naganotonicleanbelly/

  Reply
 15. glucotil

  Glucotil is a dietary supplement designed to support healthy blood sugar levels and overall metabolic health. Managing blood sugar is crucial for individuals with diabetes or pre-diabetes, as well as for those looking to maintain healthy energy levels and prevent future metabolic issues. Glucotil combines natural ingredients that have been shown to positively affect blood glucose regulation and insulin sensitivity.
  https://sites.google.com/spsw.edu.pl/glucotil/

  Reply
 16. prostadine

  Prostadine is a dietary supplement formulated to support prostate health, particularly in men experiencing symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH) or other prostate-related issues. As men age, maintaining prostate health becomes increasingly important to avoid urinary discomfort and other related problems. Prostadine aims to provide a natural solution through a blend of ingredients known for their beneficial effects on the prostate. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/prostadine/

  Reply
 17. prostabiome

  Prostadine is a dietary supplement formulated to support prostate health, particularly in men experiencing symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH) or other prostate-related issues. As men age, maintaining prostate health becomes increasingly important to avoid urinary discomfort and other related problems. Prostadine aims to provide a natural solution through a blend of ingredients known for their beneficial effects on the prostate. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/prostabiome

  Reply
 18. boostaro

  Boostaro stands out as a natural solution for boosting energy levels and supporting overall vitality. Its blend of caffeine, adaptogens, and essential nutrients offers a balanced approach to enhancing physical and mental energy. As with any supplement, consult with a healthcare professional before starting, especially if you have any health concerns or sensitivities. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/boostaro/

  Reply
 19. sight care

  SightCare is a revolutionary dietary supplement designed to support and maintain optimal eye health. In today’s digital age, where screens dominate our daily lives, the need for effective eye care solutions has never been greater. SightCare aims to meet this need with its scientifically formulated blend of essential nutrients and antioxidants. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/sightcare/

  Reply
 20. leanbiome

  LeanBiome is a dietary supplement designed to promote weight loss and improve overall health. It is formulated with a unique blend of probiotics, prebiotics, and natural ingredients that work together to support a healthy gut microbiome. The gut microbiome plays a crucial role in digestion, metabolism, and the immune system. By optimizing the gut microbiome, LeanBiome aims to help individuals achieve their weight loss goals more effectively and sustainably. https://sites.google.com/spsw.edu.pl/leanbiome/

  Reply
 21. vow

  Loot’EnKhamun (WinStudios): WinStudios’ Loot’EnKhamun is part of a group of online progressive slots that can be played at legal casinos in the US. The game features a “BigOne Jackpot” that contains five levels of prize: Blitz Cash, Quick Cash, Super Cash, Mega Cash and Colossal Cash. The BigOne Jackpot has regularly reached over $3 million. You can find the best free online slots here on this page. At Casino.org we’ve rated hundreds of free online slot machines and every month we update this page with the best free slots games in the market. Rest assured that we’re committed to making all of our slot games FUNtastic! They are all unique in their own way so picking the best one for you can be tricky. To better understand each slot machine, click on the “Pay Table” option inside the menu in each slot. Once you’ve found the slot machine you like best, get to spinning and winning!
  https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=7162880
  “+tmp+”:”;for(var cpTmp,custParams=decodeURIComponent(tmp).split(“&”),j=0;j”+(cpTmp=custParams.split(“=”)+”: “+cpTmp);kvHtml+=” If you’re an experienced in-person gambler looking to make the switch from traditional venues to best UK online slots sites, you might be wondering where to begin. Contrary to popular belief, signing up with an online slots site in the UK won’t require any long-suffering on your end. “+tmp+”:”;for(var cpTmp,custParams=decodeURIComponent(tmp).split(“&”),j=0;j”+(cpTmp=custParams.split(“=”)+”: “+cpTmp);kvHtml+=” This one’s a crossover from the offline world, with International Game Technology bringing its ever-popular TV “Wheel of Fortune” theme to online slots. Slots.LV is a well-known name in the online casino industry. They’ve been around since 2013 and have established themselves as the foremost trustworthy online slots site.

  Reply

So, what do you think ?