Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Posts Tagged / Iudaism

Istoria iudaismului la Darabani

Logofătul Theodor Balș, proprietarul moșiei, a obținut hrisovul de întemeiere a târgului Darabani în 1837, de la domnitorul Mihai Sturza. La întemeierea așezării au luat parte, se pare, patruzeci de familii de evrei. Doi ani mai târziu, în 1839, Theodor Balș propune evreilor „Învoiala”, un set de legi de natură să favorizeze economic populația minoritară […]

2