Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Posts Tagged / Corneliu Popel

Să ne amintim…

Corneliu Popel, un nume uitat? Cine îşi mai aminteşte astăzi de Corneliu Popel? Un poet dispărut la doar 28 de ani şi care, ca om, se ţinea, din varii motive, departe de scena publică. S-a născut la Darabani (ianuarie 1950), unde îşi încheie şi studiile liceale. N-a uitat nici el (şi nici noi, colegii şi […]

1

Redescoperirea lui Corneliu Popel

Articol apărut în revista Timpul, în 21 septembrie 2007. ~n num\rul trecut, o not\ redac]ional\ despre manifest\rile legate de lansarea stagiunii de toamn\ a Galeriilor Eleusis amintea faptul c\, `n acea `mprejurare, fusese lansat\ [i edi]ia bibliofil\ a volumului Boema de fier. „{i cel f\r\ de prihan\“ de Corneliu Popel, o extraordinar\ voce liric\ a […]

0