Darabani.org

Cel mai nordic oraş de pe internetul românesc

Istorie

Dacă te interesează detalii despre diferite episoade ale istoriei Darabaniului, dă click pe categoria Istorie din meniul lateral. Ţi-am pregătit o scurtă istorie a oraşului mai jos.

Prima atestare documentară a localităţii (numită atunci Căbiceni) datează din 1546, într-un act de danie semnat de către Petru Rareş. Localitatea este numită pentru prima oară Darabani într-o hartă din 1725, ca apoi să fie amintit în celebra “Catagrafia moldovei” din 1774. La acea vreme în Darabani locuiau 90 de familii.

În 1834, hatmanul şi marele logofăt Theodor Balş, proprietarul moşiei Darabani, îşi inaugurează aici conacul cu 24 de încăperi, edificiu dominat de stilul arhitectonic grecesc. Actul de întemeiere a târgului Darabani este emis, la cererea lui Balş, în 1837 şi poartă pecetea domnitorului Mihail Sturdza.

Între 1834 şi 1840 se construieşte biserica Sfântul Nicolae, ctitoria hatmanului Balş. În 1841 se înfiinţează la Darabani prima şcoală sătească de stat din Moldova şi se foloseşte prima ştampilă cu inscripţia “Târgul Darabani”. Recensământul din 1845 consemnează la Darabani 1120 de locuitori.

În urma unei înţelegeri între proprietarul moşiei şi locuitorii evrei ai târgului, prin care populaţia minoritară să fie favorizată economic, începe un puternic exod către târgul Darabani dinspre ţinuturile basarabene. În acest fel populaţia evreiască creşte numeric exploziv până prin anii 1870, contribuind decisiv la dezvoltarea comerţului şi economiei locale.

În 1865 se dau în folosinţă publică primul post telegrafic şi prima şosea pietruită. Spitalul târgului se inaugurează în 1895, prima farmacie în 1901, judecătoria în 1912, iar Ateneul cultural şi biblioteca publică în 1924. Din 1872 stăpâna moşiei este Smaranda, fiica întemeietorului Th. Balş, care o administrează împreună cu soţul său grec George Cimara până în 1885.

1957 este anul de debut al învăţământului liceal din Darabani, iar în 1968, în urma reformei teritoriale, localitatea devine oficial oraş.

Numele de Darabani provine, după unii, de la nemţescul TRABANI (pedestraşi), după alţii de la turcescul DER-BAN, adică păzitor de poartă, sau după corpul de ostaşi pedeştri numiţi în Evul Mediu “darabanii măriei sale“.